Operácie

Základy počítačov: Rozdiel medzi revíziami

Z SensorWiki

(Prednášky)
(16 medziľahlých úprav od rovnakého používateľa nie je zobrazených.)
Riadok 30: Riadok 30:
  
 
== '''Novinky''' ==
 
== '''Novinky''' ==
 +
 +
 +
* '''14.12.'''  William Carbone, IBM: '''Computing: vision for the Future.''' Invited lecture. History and status now. Limits and beyonds. Computers as a service.    Future challenges: blokchain, quantum computing, cognitive computing, clouds and services, internet of things.
 +
 +
[[Súbor:Carbone-Lecture2018.png|400px|center]]
 +
 +
[[Základy počítačov - pozvaná prednáška|More information...]]
 +
 +
=== Ďalšie nové  úlohy ===
 +
 +
Pribudli ďalšie tri nové bonusové [[#Domáce úlohy]], za ktorých vyriešenie môžete získať body navyše.
 +
 +
=== Nové  úlohy ===
 +
 +
Pribudli nové bonusové [[#Domáce úlohy]], za ktorých vyriešenie môžete získať body navyše.
  
 
=== Opakovanci: uznavanie predmetu ===
 
=== Opakovanci: uznavanie predmetu ===
Riadok 127: Riadok 142:
  
  
* '''22.09.''' Základy číslicových počítačov. Číslicový počítač s von Neumannovou a Harvardskou architektúrou. Klasifikácia počítačov. ([http://senzor.robotika.sk/zp/Prednasky/prednaska01a.pdf slajdy])<BR>Zobrazenie informácie v počítači. Číslicové zobrazenie informácií. Údajové typy a ich zobrazenie. Číselné a znakové kódy. Základné aritmetické operácie - číselne sústavy. ([http://senzor.robotika.sk/zp/Prednasky/prednaska01b.pdf slajdy])
+
* '''21.09.''' Základy číslicových počítačov. Číslicový počítač s von Neumannovou a Harvardskou architektúrou. Klasifikácia počítačov. ([http://senzor.robotika.sk/zp/Prednasky/prednaska01a.pdf slajdy])<BR>Zobrazenie informácie v počítači. Číslicové zobrazenie informácií. Údajové typy a ich zobrazenie. Číselné a znakové kódy. Základné aritmetické operácie - číselne sústavy. ([http://senzor.robotika.sk/zp/Prednasky/prednaska01b.pdf slajdy])
  
* '''29.09.''' Kódy ASCII a Unicode. Ukladanie informácií v počítači, Big Endian, Little Endian. Reálne čísla s pohyblivou rádovou čiarkou, IEEE-754. ([http://senzor.robotika.sk/zp/Prednasky/prednaska02a.pdf slajdy])<BR>Úvod do programovania mikropočítača BBC micro:bit ([http://senzor.robotika.sk/zp/Prednasky/prednaska02b.pdf slajdy])
+
* '''28.09.''' Kombinačné logické obvody. Boolova algebra, DeMorganove pravdilá. Pravdivostná tabuľka, logická schéma, úplný systém logických funkcií. Analýza a syntéza logických obvodov. Polovičná a úplná sčítačka. ([http://senzor.robotika.sk/zp/Prednasky/prednaska03.pdf slajdy])
  
* '''06.10.''' Kombinačné logické obvody. Boolova algebra, DeMorganove pravdilá. Pravdivostná tabuľka, logická schéma, úplný systém logických funkcií. Analýza a syntéza logických obvodov. Polovičná a úplná sčítačka. ([http://senzor.robotika.sk/zp/Prednasky/prednaska03.pdf slajdy])
+
* '''05.10.''' Kódy ASCII a Unicode. Ukladanie informácií v počítači, Big Endian, Little Endian. Reálne čísla s pohyblivou rádovou čiarkou, IEEE-754.  ([http://senzor.robotika.sk/zp/Prednasky/prednaska02a.pdf slajdy])<BR>Úvod do programovania mikropočítača BBC micro:bit ([http://senzor.robotika.sk/zp/Prednasky/prednaska02b.pdf slajdy])
  
* '''13.10.''' Spínacie obvody. Relé, elektrónka, tranzistor, integrovaný obvod. Moorov zákon. Oneskorenie. ([http://senzor.robotika.sk/zp/Prednasky/prednaska04c.pdf slajdy])<BR>Úvod do programovania mikropočítača BBC micro:bit ([http://senzor.robotika.sk/zp/Prednasky/prednaska04b.pdf slajdy])
+
* '''12.10.''' Spínacie obvody. Relé, elektrónka, tranzistor, integrovaný obvod. Moorov zákon. Oneskorenie. ([http://senzor.robotika.sk/zp/Prednasky/prednaska04c.pdf slajdy])<BR>Úvod do programovania mikropočítača BBC micro:bit ([http://senzor.robotika.sk/zp/Prednasky/prednaska04b.pdf slajdy])
 
** Datasheet obvodu [http://senzor.robotika.sk/zp/DM74LS00.pdf 7400]
 
** Datasheet obvodu [http://senzor.robotika.sk/zp/DM74LS00.pdf 7400]
 
** Moorov zákon: [https://www.intel.com/content/www/us/en/silicon-innovations/moores-law-technology.html video]
 
** Moorov zákon: [https://www.intel.com/content/www/us/en/silicon-innovations/moores-law-technology.html video]
  
* '''20.10.''' Sekvenčné obvody. Spätná väzba, oscilátor. Kybernetika. ([http://senzor.robotika.sk/zp/Prednasky/prednaska05.pdf slajdy])
+
* '''19.10.''' Sekvenčné obvody. Spätná väzba, oscilátor. Kybernetika. ([http://senzor.robotika.sk/zp/Prednasky/prednaska05.pdf slajdy])
 
** [https://cw.fel.cvut.cz/wiki/_media/courses/a3m33iro/vysoky50letkybernetiky1998_v626-632.pdf Z histórie kybernetiky u nás]
 
** [https://cw.fel.cvut.cz/wiki/_media/courses/a3m33iro/vysoky50letkybernetiky1998_v626-632.pdf Z histórie kybernetiky u nás]
 
** [http://www.ieeevic.org/video-interview-norbert-wiener-inventor-of-cybernetics/ Norbert Wiener] - video
 
** [http://www.ieeevic.org/video-interview-norbert-wiener-inventor-of-cybernetics/ Norbert Wiener] - video
Riadok 148: Riadok 163:
 
*** Binárne počítadlo https://simulator.io/board/ix1nHMxe7w/1
 
*** Binárne počítadlo https://simulator.io/board/ix1nHMxe7w/1
 
-->
 
-->
* '''26.10.''' Pamäte. Rýchlosť, cena, kapacita. Typy pamätí RWM, ROM, EPROM, EEPROM, FLASH. Adresovanie, dynamická a statická pamäť. ([http://senzor.robotika.sk/zp/Prednasky/prednaska06a.pdf])
+
* '''26.10.''' Pamäte. Rýchlosť, cena, kapacita. Typy pamätí RWM, ROM, EPROM, EEPROM, FLASH. Adresovanie, dynamická a statická pamäť. ([http://senzor.robotika.sk/zp/Prednasky/prednaska06a.pdf slajdy])<BR>Stavové diagramy a BBC micro:bit ([http://senzor.robotika.sk/zp/Prednasky/prednaska06b.pdf slajdy])
 
** [http://www.computerhistory.org/timeline/memory-storage/ Timeline of computer memory]
 
** [http://www.computerhistory.org/timeline/memory-storage/ Timeline of computer memory]
 
** Static RAM 2114 1kB [http://www.science.smith.edu/dftwiki/images/a/ab/2114_datasheet.pdf datasheet]
 
** Static RAM 2114 1kB [http://www.science.smith.edu/dftwiki/images/a/ab/2114_datasheet.pdf datasheet]
 
** EEPROM 2708 1kB [http://www.jrok.com/datasheet/TMS2708.pdf datasheet]
 
** EEPROM 2708 1kB [http://www.jrok.com/datasheet/TMS2708.pdf datasheet]
* '''3.11.'''  Základná stavebné prvky procesora. Operačná a riadiaca časť procesora. Inštrukčný súbor. Typy inštrukcií. ([http://senzor.robotika.sk/zp/Prednasky/prednaska07.pdf slajdy])
+
* '''2.11.''' ''Dekanské voľno''
 +
* '''9.11.'''  Základná stavebné prvky procesora. Operačná a riadiaca časť procesora. Inštrukčný súbor. Typy inštrukcií. ([http://senzor.robotika.sk/zp/Prednasky/prednaska07.pdf slajdy])
 
** Frederico Faggin: ''[http://ieeexplore.ieee.org/document/4776530/ Making of the First Microprocessor]''.
 
** Frederico Faggin: ''[http://ieeexplore.ieee.org/document/4776530/ Making of the First Microprocessor]''.
 
** Papierový [https://cs.wikipedia.org/wiki/Pap%C3%ADrov%C3%BD_po%C4%8D%C3%ADta%C4%8D_CGS počítač CGS]
 
** Papierový [https://cs.wikipedia.org/wiki/Pap%C3%ADrov%C3%BD_po%C4%8D%C3%ADta%C4%8D_CGS počítač CGS]
Riadok 158: Riadok 174:
 
** Osobný počítač [https://pmd85.borik.net/wiki/Intro PMD-85]
 
** Osobný počítač [https://pmd85.borik.net/wiki/Intro PMD-85]
 
** Školský robot [http://www.avir.sk/robotika/historia_kar/roboti/KOLKA025.html KOLKA]
 
** Školský robot [http://www.avir.sk/robotika/historia_kar/roboti/KOLKA025.html KOLKA]
* '''10.11.''' Mikroprocesor II. Matematický koprocesor. Inštrukčný súbor. Typy inštrukcií. Formát inštrukcie. Inštrukcie - práca s pamäťovým systémom počítača. Spôsoby adresácie. Procesory s architektúrou RISC a CISC. Asembler, jazyk symbolických adries, simulátor a emulátor. ([http://senzor.robotika.sk/zp/Prednasky/prednaska08.pdf slajdy])
+
* '''16.11.''' Mikroprocesor II. Matematický koprocesor. Inštrukčný súbor. Typy inštrukcií. Formát inštrukcie. Inštrukcie - práca s pamäťovým systémom počítača. Spôsoby adresácie. Procesory s architektúrou RISC a CISC. Asembler, jazyk symbolických adries, simulátor a emulátor. ([http://senzor.robotika.sk/zp/Prednasky/prednaska08a.pdf slajdy])
 
** [https://en.wikipedia.org/wiki/Intel_8087 Aritmetický koprocesor i8087]
 
** [https://en.wikipedia.org/wiki/Intel_8087 Aritmetický koprocesor i8087]
 
** [http://senzor.robotika.sk/zp/8080instructions.pdf Ťahák na cvičenia s výberom inštrukcií]
 
** [http://senzor.robotika.sk/zp/8080instructions.pdf Ťahák na cvičenia s výberom inštrukcií]
* '''17.11.''' ''Štátny sviatok''
+
* '''23.11.''' Mikroprocesor III. Zásobník, prerušenie, podprogramy. Hierarchia počítačov, mainframe, workstation, embedded. Meranie výkonu počítača. ([http://senzor.robotika.sk/zp/Prednasky/prednaska10.pdf slajdy])
* '''24.11.''' Pamäte II. Externé pamäte, pevné a optické disky. Polia RAID ([http://senzor.robotika.sk/zp/Prednasky/prednaska06.pdf slajdy 31-63]). Zbernice. Sériové rozhranie a UART. ([http://senzor.robotika.sk/zp/Prednasky/prednaska09.pdf slajdy]).
 
* '''1.12.''' Mikroprocesor III. Zásobník, prerušenie, podprogramy. Hierarchia počítačov, mainframe, workstation, embedded. Meranie výkonu počítača. ([http://senzor.robotika.sk/zp/Prednasky/prednaska10.pdf slajdy])
 
 
** [https://www.top500.org/ Zoznam 500 najvýkonnejších počítačov na svete]
 
** [https://www.top500.org/ Zoznam 500 najvýkonnejších počítačov na svete]
 
** [https://en.wikipedia.org/wiki/Cray-2 Superpočítač CRAY-2]
 
** [https://en.wikipedia.org/wiki/Cray-2 Superpočítač CRAY-2]
 
** [https://waitbutwhy.com/2014/11/from-1-to-1000000.html Milión bodiek]
 
** [https://waitbutwhy.com/2014/11/from-1-to-1000000.html Milión bodiek]
* '''8.12.''' Vstupno-výstupných podsystém. I/O karty. Paralelný port. Vstup a výstup logických a číslicových hodnôt. A/D a D/A prevodníky. Riadiace počítače. Elektromagnetická kompatibilita. Počítadlá a časovače. RTC.
+
* '''30.11.''' Vstupno-výstupných podsystém. I/O karty. Paralelný port. Vstup a výstup logických a číslicových hodnôt ([http://senzor.robotika.sk/zp/Prednasky/prednaska11.pdf slajdy]).
* '''12.12.'''  Adrian Jackson, IBM: '''The Computer of (near) Future.''' Invited lecture. Cloud (Saas, Paas, Iaas). Cognitive computing - Whats that all about. Quantum Computing. The known unknowns + Information on IBM internship program
+
* '''7.12.''' Prenos údajov. Zbernicová architektúra počítača. Jednoprocesorové a viacprocesorové zbernice, arbitrácia prístupu. Multiplexovaná zbernica. Príklady štandardných zberníc ([http://senzor.robotika.sk/zp/Prednasky/prednaska11a.pdf slajdy]).
 +
* '''14.12.'''  William Carbone, IBM: '''Computing: vision for the Future.''' Invited lecture. History and status now. Limits and beyonds. Computers as a service.    Future challenges: blokchain, quantum computing, cognitive computing, clouds and services, internet of things.
  
[[Súbor:ComputerOfTheNearFuture.png|400px|center]]
+
[[Súbor:Carbone-Lecture2018.png|400px|center]]
 +
 
 +
[[Základy počítačov - pozvaná prednáška|More information...]]
 +
<!-- 2017
 +
 
 +
Adrian Jackson, IBM: '''The Computer of (near) Future.''' Invited lecture. Cloud (Saas, Paas, Iaas). Cognitive computing - Whats that all about. Quantum Computing.
  
 
Adrian Jackson is a multi-skilled Senior IT Professional with extensive Cloud, DevOps, Development, technical architecture, release management and project management experience gained within a broad range of organisations operating across multiple business sectors across the globe. Thorough and detailed Cloud architecture knowledge built over many years, a true advocate of “Cloud First” thinking and a practitioner of best practices, seeing the TCO and cost saving opportunities of moving to the cloud.  Outstanding experience of designing and directing the implementation of Continuous Integration and Delivery Pipelines. Leading DevOps, environment support, technology architecture and infrastructure design activities and advising team members and management on the principles and benefits of Continuous Delivery and DevOps. A proven ability to lead both local and remote technical / development teams and to successfully deliver agreed solutions of the highest quality, often within complex and challenging environments.  A leader who has successfully built DevOps practices for multiple organisations, hiring the right candidates for the job and helping existing members of staff transform into a DevOps role and instilling the core principals.  A developer who will turn his hand to most languages, most recently GOLANG building a modern web app using micro-service architecture and docker based containers for responsive auto scaling(simple, blisteringly fast, small footprint, docker integration builtin)  and also systems tooling, docker, Terraform etc.
 
Adrian Jackson is a multi-skilled Senior IT Professional with extensive Cloud, DevOps, Development, technical architecture, release management and project management experience gained within a broad range of organisations operating across multiple business sectors across the globe. Thorough and detailed Cloud architecture knowledge built over many years, a true advocate of “Cloud First” thinking and a practitioner of best practices, seeing the TCO and cost saving opportunities of moving to the cloud.  Outstanding experience of designing and directing the implementation of Continuous Integration and Delivery Pipelines. Leading DevOps, environment support, technology architecture and infrastructure design activities and advising team members and management on the principles and benefits of Continuous Delivery and DevOps. A proven ability to lead both local and remote technical / development teams and to successfully deliver agreed solutions of the highest quality, often within complex and challenging environments.  A leader who has successfully built DevOps practices for multiple organisations, hiring the right candidates for the job and helping existing members of staff transform into a DevOps role and instilling the core principals.  A developer who will turn his hand to most languages, most recently GOLANG building a modern web app using micro-service architecture and docker based containers for responsive auto scaling(simple, blisteringly fast, small footprint, docker integration builtin)  and also systems tooling, docker, Terraform etc.
 +
-->
  
Nestihli sme: Počítačové siete - charakteristika a ich rozdelenie. Sieťové médiá. Správa, rámec, paket.  
+
* Nestihli sme:  
Zbernicová architektúra počítača. Jednoprocesorové a viacprocesorové zbernice, arbitrácia prístupu. Multiplexovaná zbernica. Príklady štandardných zberníc. História. Generácie počítačov.
+
* Pamäte II. Externé pamäte, pevné a optické disky. Polia RAID ([http://senzor.robotika.sk/zp/Prednasky/prednaska06.pdf slajdy 31-63]). Zbernice. Sériové rozhranie a UART. ([http://senzor.robotika.sk/zp/Prednasky/prednaska09.pdf slajdy]).
 +
* Počítačové siete - charakteristika a ich rozdelenie. Sieťové médiá. Správa, rámec, paket.  Generácie počítačov.
 +
* A/D a D/A prevodníky. Riadiace počítače. Elektromagnetická kompatibilita. Počítadlá a časovače. RTC
  
 
     [http://senzor.robotika.sk/zp/Prednasky/ --> Slajdy z prednášok.]
 
     [http://senzor.robotika.sk/zp/Prednasky/ --> Slajdy z prednášok.]
Riadok 302: Riadok 325:
  
 
Úlohy:  
 
Úlohy:  
# Na začiatku cvičenia sa prihláste do AISu a vypracujte test
 
 
# [[ASM80 programy|Práca so simulátorom ASM80 pre mikropočítač]]
 
# [[ASM80 programy|Práca so simulátorom ASM80 pre mikropočítač]]
 +
# Na konci cvičenia sa prihláste do AISu a vypracujte test
  
 
'''Zabudnuté inštrukcie'''
 
'''Zabudnuté inštrukcie'''
Riadok 350: Riadok 373:
  
 
Úlohy:  
 
Úlohy:  
# Na začiatku cvičenia sa prihláste do AISu a vypracujte test
 
 
# [[Komunikácia a micro:bit‎‎]]
 
# [[Komunikácia a micro:bit‎‎]]
 
+
# Na konci cvičenia sa prihláste do AISu a vypracujte test
  
 
=== Cvičenie 12 ===
 
=== Cvičenie 12 ===
Riadok 377: Riadok 399:
 
<!-- V tejto chvíli  zatiaľ ešte žiadne úlohy na riešenie nemáme. -->
 
<!-- V tejto chvíli  zatiaľ ešte žiadne úlohy na riešenie nemáme. -->
  
1. '''(1 bod)''' Riešenie nasledovného problému vám pomôže udržať bdelosť aj na zvyšku cvičenia. Preveďte do hexadecimálnej sústavy 12648430<sub>DEC</sub>.
 
 
2. '''(1 bod)''' Vysvetlite, prečo programátori oslavujú vianoce už 30 októbra (pomôcka: preveďte 30 z osmičkovej - OCT do desiatkovej sústavy - DEC).
 
 
3. '''(2 body)''' Naprogramujte na micro:bite takú hraciu kocku (1-6), na ktorej bude šestka padať dvakrát tak často ako ostatné čísla. Pošlite program v
 
javascripte, alebo screenshot programu v blokoch.
 
 
4. '''(2 body)'''<BR>
 
'''Záhadné skrinky slečny Portie''' <BR>
 
V Shakespearovej hre Kupec Benátsky kupci vystupuje krásna, mladá a vzdelaná žena, Portia.
 
Pytačov trápi troma skrinkami - zlatou, striebornou a olovenou - v jednej z nich je obrázok
 
s podobizňou krásnej Portie. Nápadník, ktorý by chcel získať Portiu za ženu, musí najprv
 
určiť, v ktorej skrinke sa podobizeň nachádza. Ak bude mať šťastie (alebo je dostatočne múdry)
 
a uhádne, smie sa s ňou oženiť. Na vrchnáku každej skrinky je nápis, ktorý mu má pri voľbe napomôcť.
 
Portia dala na skrinky tieto nápisy:
 
 
<B>      Zlatá            Strieborná          Olovená</B>
 
      OBRAZ              OBRAZ              OBRAZ
 
    JE V TEJTO        NIE JE V TEJTO    NIE JE V ZLATEJ
 
      SKRINKE            SKRINKE            SKRINKE
 
  
Nápadníkovi prezradila, že z tých troch nápisov je pravdivý nanajvýš jeden. Ktorú skrinku
+
5. <S>'''(2 body)'''</S> Pre adresovanie počítačov v siet internet sa používa IPv6 adresa, ktorá
si mal nápadník vybrať?
 
 
 
<!--
 
 
 
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="{{int:Staršie}}" data-collapsetext="{{int:Schovaj}}">
 
 
 
3. <S>'''(2 body)'''</S> Pre adresovanie počítačov v siet internet sa používa IPv6 adresa, ktorá
 
 
pozostáva z 8 skupín štvorciferných hexadecimálnych číslic oddelených dvojbodkami, napríklad
 
pozostáva z 8 skupín štvorciferných hexadecimálnych číslic oddelených dvojbodkami, napríklad
 
  2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334
 
  2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334
Riadok 419: Riadok 414:
  
  
4. <S>'''(3 body)'''</S> V ktorej sústave je toto pravda?  
+
6. '''(3 body)''' V ktorej sústave je toto pravda?  
 
  a) 10 + 11 = 101
 
  a) 10 + 11 = 101
 
   
 
   
Riadok 426: Riadok 421:
  
  
5. <S>'''(5 bodov)'''</S>
+
7. '''(5 bodov)'''
  
 
Jedna z prvých expedícií na Mars tam našla zvyšky civilizácie. Z rozličných
 
Jedna z prvých expedícií na Mars tam našla zvyšky civilizácie. Z rozličných
Riadok 442: Riadok 437:
 
veľmi podobne ako aj my. Čo myslíte, koľko prstov mali Marťania?
 
veľmi podobne ako aj my. Čo myslíte, koľko prstov mali Marťania?
 
(Z Bent z Tau Beta Pi , Február 1956).
 
(Z Bent z Tau Beta Pi , Február 1956).
 
 
 
7.  <S>'''(4 body)'''</S><BR> V učebnici ''[https://www.amazon.com/Digital-Design-Principles-Practices-Book/dp/0131863894 Digital Design]'' od Johna Wakerlyho je popísaný návrh konečného stavového automatu pre riadenie koncových blinkrov Fordu Thunderbird (rok výroby 1965). Ako rozcvičku si môžete takéto koncové svetlá naprogramovať na micro:bite. Ale úloha za 4 body je trocha komplikovanejšia: autor knihy mal presne takýto typ auta a poznávaciu značku nakreslil presne podľa tej svojej. Viete vysvetliť, čo znamená? Ak áno, potom viete aké písmeno bude nasledovať.
 
 
[[Súbor:WakerlyThunderbirdCar.png|500px]]
 
  
  
Riadok 466: Riadok 455:
  
  
9. <S>'''(4 body)'''</S><BR>
+
9. '''(4 body)'''<BR>
 
Nasledovný program zoberie číslo, ktoré nájde v registri D, analyzuje ho a výsledok uloží do registra B.  Čo je výsledkom tohoto programu? Čo analyzuje?
 
Nasledovný program zoberie číslo, ktoré nájde v registri D, analyzuje ho a výsledok uloží do registra B.  Čo je výsledkom tohoto programu? Čo analyzuje?
 
<source lang="asm">
 
<source lang="asm">
Riadok 481: Riadok 470:
  
  
10. <S>'''(5 bodov)'''</S><BR>
+
10. '''(5 bodov)'''<BR>
 
Čo robí tento program?
 
Čo robí tento program?
 
<source lang="asm">
 
<source lang="asm">
Riadok 508: Riadok 497:
 
             HLT    ; Terminate program execution</source>
 
             HLT    ; Terminate program execution</source>
  
 +
</source>
  
  
11. <S>'''(2 body)'''</S><BR>
+
11. '''(2 body)'''<BR>
 
'''Záhadné skrinky slečny Portie''' <BR>
 
'''Záhadné skrinky slečny Portie''' <BR>
 
Nielen že žili šťastne až do smrti, ale mali aj dcéru, ktorá bola pekná, múdra a šikovná a celá po mame. Samozrejme, že keď prišlo na vydaj, spravila presne to isté, čo jej podarená mamička. Nápadníka postavila pred tri skrinky na ktorých boli vždy až dva nápisuy. Prezradila mu len toľko, že ani na jednej skrinke nie je viac ako jedno nepravdivé tvrdenie. Nápadník sa samozrejme začal hnevať, odkiaľ má vedieť, skadiaľ pochádza chlapík, čo ju maľoval, ale keď vychladol, napokon si poradil. A vy?  
 
Nielen že žili šťastne až do smrti, ale mali aj dcéru, ktorá bola pekná, múdra a šikovná a celá po mame. Samozrejme, že keď prišlo na vydaj, spravila presne to isté, čo jej podarená mamička. Nápadníka postavila pred tri skrinky na ktorých boli vždy až dva nápisuy. Prezradila mu len toľko, že ani na jednej skrinke nie je viac ako jedno nepravdivé tvrdenie. Nápadník sa samozrejme začal hnevať, odkiaľ má vedieť, skadiaľ pochádza chlapík, čo ju maľoval, ale keď vychladol, napokon si poradil. A vy?  
Riadok 523: Riadok 513:
  
 
Ktorú skrinku si má nápadník vybrať, aby v nej naisto našiel portrét milovanej Porcie?<BR>
 
Ktorú skrinku si má nápadník vybrať, aby v nej naisto našiel portrét milovanej Porcie?<BR>
 +
 +
 +
12.  '''(4 body)'''<BR> V učebnici ''[https://www.amazon.com/Digital-Design-Principles-Practices-Book/dp/0131863894 Digital Design]'' od Johna Wakerlyho je popísaný návrh konečného stavového automatu pre riadenie koncových blinkrov Fordu Thunderbird (rok výroby 1965). Ako rozcvičku si môžete takéto koncové svetlá naprogramovať na micro:bite. Ale úloha za 4 body je trocha komplikovanejšia: autor knihy mal presne takýto typ auta a poznávaciu značku nakreslil presne podľa tej svojej. Viete vysvetliť, čo znamená? Ak áno, potom viete aké písmeno bude nasledovať.
 +
 +
[[Súbor:WakerlyThunderbirdCar.png|500px]]
 +
 +
 +
13. '''(3 body)''' Pri riešení úloh v assembleri ste sa zrejme potrápili, kým ste zistili, že na výmenu dvoch
 +
premenných potrebujete ešte tretiu, pomocnú. Zapísané napríklad v C-čku, takto:
 +
<source lang="C">
 +
  a = 10;
 +
  b = 20;
 +
 +
  tretia = a;
 +
  a = b;
 +
  b = tretia;
 +
 +
</source>
 +
 +
Napriek tomu sa však táto úloha dá vyriešiť aj bez tej pomocnej premennej. Stačí vedieť sčítať a odčítať.
 +
Prídete na to ako?
 +
 +
 +
<!--
 +
 +
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="{{int:Staršie}}" data-collapsetext="{{int:Schovaj}}">
 +
 +
 +
1. <S>'''(1 bod)'''</S> Riešenie nasledovného problému vám pomôže udržať bdelosť aj na zvyšku cvičenia. Preveďte do hexadecimálnej sústavy 12648430<sub>DEC</sub>.
 +
 +
2. <S>'''(1 bod)'''</S> Vysvetlite, prečo programátori oslavujú vianoce už 30 októbra (pomôcka: preveďte 30 z osmičkovej - OCT do desiatkovej sústavy - DEC).
 +
 +
3. <S>'''(2 body)'''</S> Naprogramujte na micro:bite takú hraciu kocku (1-6), na ktorej bude šestka padať dvakrát tak často ako ostatné čísla. Pošlite program v
 +
javascripte, alebo screenshot programu v blokoch.
 +
 +
4. <S>'''(2 body)'''</S><BR>
 +
'''Záhadné skrinky slečny Portie''' <BR>
 +
V Shakespearovej hre Kupec Benátsky kupci vystupuje krásna, mladá a vzdelaná žena, Portia.
 +
Pytačov trápi troma skrinkami - zlatou, striebornou a olovenou - v jednej z nich je obrázok
 +
s podobizňou krásnej Portie. Nápadník, ktorý by chcel získať Portiu za ženu, musí najprv
 +
určiť, v ktorej skrinke sa podobizeň nachádza. Ak bude mať šťastie (alebo je dostatočne múdry)
 +
a uhádne, smie sa s ňou oženiť. Na vrchnáku každej skrinky je nápis, ktorý mu má pri voľbe napomôcť.
 +
Portia dala na skrinky tieto nápisy:
 +
 +
<B>      Zlatá            Strieborná          Olovená</B>
 +
      OBRAZ              OBRAZ              OBRAZ
 +
    JE V TEJTO        NIE JE V TEJTO    NIE JE V ZLATEJ
 +
      SKRINKE            SKRINKE            SKRINKE
 +
 +
Nápadníkovi prezradila, že z tých troch nápisov je pravdivý nanajvýš jeden. Ktorú skrinku
 +
si mal nápadník vybrať?
 +
 +
 +
  
 
</div>
 
</div>

Verzia zo dňa a času 15:32, 10. december 2018Novinky

 • 14.12. William Carbone, IBM: Computing: vision for the Future. Invited lecture. History and status now. Limits and beyonds. Computers as a service. Future challenges: blokchain, quantum computing, cognitive computing, clouds and services, internet of things.
Carbone-Lecture2018.png

More information...

Ďalšie nové úlohy

Pribudli ďalšie tri nové bonusové #Domáce úlohy, za ktorých vyriešenie môžete získať body navyše.

Nové úlohy

Pribudli nové bonusové #Domáce úlohy, za ktorých vyriešenie môžete získať body navyše.

Opakovanci: uznavanie predmetu

Ak ste tento predmet uz absolvovali minuly rok, mozete poziadat o jeho uznanie a nemusite navstevovat cvicenia znova. Prosim, vyplnte si takuto ziadost, kde uvediete, ze ziadate o uznanie predmetu (pripadne aj vsetky, z ktorych mate A, B alebo C) a zanesiete to na PgO panovi Psotkovi.

Taketo ziadosti pan prodekan potom bez problemov schvaluje a je to uplne v poriadku aj z hladiska ucasti na vyucbe a pod. Nemusite potom uz nic dalsie riesit, rovno mate zapisanu znamku v indexe.

Čierna skrinka

 • Čierna skrinka - odtiaľto môžete anonymne posielať svoje otázky a pripomienky.


Prednášky

 • 21.09. Základy číslicových počítačov. Číslicový počítač s von Neumannovou a Harvardskou architektúrou. Klasifikácia počítačov. (slajdy)
  Zobrazenie informácie v počítači. Číslicové zobrazenie informácií. Údajové typy a ich zobrazenie. Číselné a znakové kódy. Základné aritmetické operácie - číselne sústavy. (slajdy)
 • 28.09. Kombinačné logické obvody. Boolova algebra, DeMorganove pravdilá. Pravdivostná tabuľka, logická schéma, úplný systém logických funkcií. Analýza a syntéza logických obvodov. Polovičná a úplná sčítačka. (slajdy)
 • 05.10. Kódy ASCII a Unicode. Ukladanie informácií v počítači, Big Endian, Little Endian. Reálne čísla s pohyblivou rádovou čiarkou, IEEE-754. (slajdy)
  Úvod do programovania mikropočítača BBC micro:bit (slajdy)
 • 12.10. Spínacie obvody. Relé, elektrónka, tranzistor, integrovaný obvod. Moorov zákon. Oneskorenie. (slajdy)
  Úvod do programovania mikropočítača BBC micro:bit (slajdy)
 • 19.10. Sekvenčné obvody. Spätná väzba, oscilátor. Kybernetika. (slajdy)
 • 26.10. Pamäte. Rýchlosť, cena, kapacita. Typy pamätí RWM, ROM, EPROM, EEPROM, FLASH. Adresovanie, dynamická a statická pamäť. (slajdy)
  Stavové diagramy a BBC micro:bit (slajdy)
 • 2.11. Dekanské voľno
 • 9.11. Základná stavebné prvky procesora. Operačná a riadiaca časť procesora. Inštrukčný súbor. Typy inštrukcií. (slajdy)
 • 16.11. Mikroprocesor II. Matematický koprocesor. Inštrukčný súbor. Typy inštrukcií. Formát inštrukcie. Inštrukcie - práca s pamäťovým systémom počítača. Spôsoby adresácie. Procesory s architektúrou RISC a CISC. Asembler, jazyk symbolických adries, simulátor a emulátor. (slajdy)
 • 23.11. Mikroprocesor III. Zásobník, prerušenie, podprogramy. Hierarchia počítačov, mainframe, workstation, embedded. Meranie výkonu počítača. (slajdy)
 • 30.11. Vstupno-výstupných podsystém. I/O karty. Paralelný port. Vstup a výstup logických a číslicových hodnôt (slajdy).
 • 7.12. Prenos údajov. Zbernicová architektúra počítača. Jednoprocesorové a viacprocesorové zbernice, arbitrácia prístupu. Multiplexovaná zbernica. Príklady štandardných zberníc (slajdy).
 • 14.12. William Carbone, IBM: Computing: vision for the Future. Invited lecture. History and status now. Limits and beyonds. Computers as a service. Future challenges: blokchain, quantum computing, cognitive computing, clouds and services, internet of things.
Carbone-Lecture2018.png

More information...

 • Nestihli sme:
 • Pamäte II. Externé pamäte, pevné a optické disky. Polia RAID (slajdy 31-63). Zbernice. Sériové rozhranie a UART. (slajdy).
 • Počítačové siete - charakteristika a ich rozdelenie. Sieťové médiá. Správa, rámec, paket. Generácie počítačov.
 • A/D a D/A prevodníky. Riadiace počítače. Elektromagnetická kompatibilita. Počítadlá a časovače. RTC
  --> Slajdy z prednášok.

Literatúra

Zoznam odporúčanej študijnej literatúry:

Internetové zdroje:

Cvičenia

Cvičenia prebiehajú v CPU (učebňa C-119).


Cvičenie 1

Teória: Číselné sústavy Príklady: Prevody medzi číselnými sústavami

Úlohy:

 1. prihlásiť sa na PC dočasným heslom a nájsť si v AISe mail s vlastným prihlasovacím menom a heslom.
 2. prihlásiť sa svojim menom a heslom
 3. vyskúšať si Eduroam meno a heslo
 4. nájdite si v AISe vstupný testík a vyplňte ho
 5. webstránka predmetu bude http://senzor.robotika.sk - prvá ikonka vľavo hore v tabuľke ZPOC
 6. Riešime príklady na prevody DEC-BIN-HEX-ASCII: Prevody medzi číselnými sústavami


Cvičenie 2

Teória: Aritmetické operácie v dvojkovej sústave

Úlohy:

 1. počítame jednoduché príklady Aritmetika v dvojkovej sústave
 2. počítame príklady Kódy a kódovanie
 3. počítame príklady Zobrazenie čísel v počítači
 4. 15 min. pred koncom cvičenia sa prihláste do AISu a vypracujte test


Viac informácií: Khan Academy


Cvičenie 3

Základy programovania.

Úlohy:

 1. Práca so simulátorom pre mikropočítač - návody: BBC micro:bit.
           → Link do programovacieho prostredia
 2. 15 min. pred koncom cvičenia sa prihláste do AISu a vypracujte test


 

Cvičenie 4

Teória: Logické obvody

Úlohy:

 1. Kombinačné logické obvody
 2. 15 min. pred koncom cvičenia sa prihláste do AISu a vypracujte test


Cvičenie 5

Základy programovania.

Práca so simulátorom pre mikropočítač (slajdy z prednášky)
         → Link do programovacieho prostredia


Úlohy:

 1. Naprogramujte animáciu na reálnej micro:bit doštičke
 2. Naprogramujte hru kameň, papier, nožnice
 3. Naprogramujte aspoň dve rozličné logické funkcie premenných A a B
 4. Naprogramujte tester reakčnej doby (náhodne sa rozsvieti A alebo B a hráč musí stlačiť korešpondujúce tlačidlo, pričom sa zmeria čas od zobrazenia po stlačenie)
 5. 15 min. pred koncom cvičenia sa prihláste do AISu a vypracujte test


 

Cvičenie 6

Teória: Sekvenčné obvody

Úlohy:

 1. Sekvenčné logické obvody
 2. 15 min. pred koncom cvičenia sa prihláste do AISu a vypracujte testCvičenie 7

Základy programovania.

Práca so simulátorom pre mikropočítač BBC micro:bit
         → Link do programovacieho prostredia

Úlohy:

 1. Stavové diagramy s micro:bit
 2. 15 min. pred koncom cvičenia sa prihláste do AISu a vypracujte test


 

Cvičenie 8

Laboratórne cvičenie.

Úlohy:

 1. Zapojte a odmerajte vlastnosti kombinačných a sekvenčných obvodov podľa návodu Meranie logických obvodov
 2. Keď to zvládnete, stačí k dvom obvodom z cvičenia pridať ešte 32 a máte hotový celý 8-bitový mikropočítač... Kliknutím na obrázok získate kompletný návod :)
TTLcomputer.jpg


Cvičenie 9

Mikroprocesor.

Úlohy:

 1. Práca so simulátorom ASM80 pre mikropočítač
 2. Na konci cvičenia sa prihláste do AISu a vypracujte test

Zabudnuté inštrukcie

Ižinieri v Silicon Valley našli v archívoch dokument, z ktorého vyplýva, že niektoré assemblerovské inštrukcie, ktoré autori procesorov vytvorili sa napokon do procesorov nedostali. Ktovie prečo?

  BPDI  Be Polite, Don't Interrupt
  CLD   Call a Doctor
  CRB   Crash and Burn
  CRN   Convert to Roman Numerals
  DAC   Divide And Conquer
  DMNS  Do what I Mean, Not what I Say
  EPI   Execute Programmer Immediately
  GE   Generate Error
  IBP   Insert Bug and Proceed
  IAN   Illogical AND
  IOR   Illogical OR
  JBW   Jump Both Ways
  JPO   Jump on Power Off
  JRA   Jump to Random Address
  LLI   Lose Last Instruction
  RNR   Rather Not Run
  RPM   Read Programmer's Mind
  SWOM  Store in Write Only Memory 

Cvičenie 10

Senzory na micro:bit

Úlohy:

 1. Senzory na mikropočítači micro:bit
 2. Na konci cvičenia sa prihláste do AISu a vypracujte test


Cvičenie 11

Komunikácia s micro:bitmi

Úlohy:

 1. Komunikácia a micro:bit‎‎
 2. Na konci cvičenia sa prihláste do AISu a vypracujte test

Cvičenie 12

Tímová práca

Úlohy:

 1. Na začiatku cvičenia sa prihláste do AISu a vypracujte test
 2. Bežiaci text s micro:bit‎‎‎‎

Domáce úlohy

Za vyriešenie týchto úloh môžete získať okrem dobrého pocitu aj bonusové body. Nezíska ich každý, ale ten, kto ako prvý pošle ich riešenie na adresu balogh@elf.stuba.sk Ak budú riešenia aj s postupom a tie budú dostatočne odlišné, môžu bonusové body získať aj viacerí. Prečiarknuté body znamenajú, že úlohu môžete stále ešte riešiť sebe pre radosť, ale body, žiaľ, už nedostanete.


5. (2 body) Pre adresovanie počítačov v siet internet sa používa IPv6 adresa, ktorá pozostáva z 8 skupín štvorciferných hexadecimálnych číslic oddelených dvojbodkami, napríklad

2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334

Sledovaním sieťovej komunikácie na podozrivom počítači pomocou binárneho analyzátora sme zistili, že najčastejšie komunikuje s nasledovným serverom

0010 1010 0000 0011 : 0010 1000 1000 0000 : 0010 0001 0011 0000 : 1100 1111 0000 0101 : 1111 1010 1100 1110 : 1011 0000 0000 1100 : 0000 0000 0000 0000 : 0000 0000 0000 0000

Preveďte binárny tvar na hexadecimálny a pomocou služby https://ipinfo.io/ zistite, s kým vlastník počítača komunikoval.


6. (3 body) V ktorej sústave je toto pravda?

a) 10 + 11 = 101

b) 10 + 11 = 21


7. (5 bodov)

Jedna z prvých expedícií na Mars tam našla zvyšky civilizácie. Z rozličných artefaktov a obrázkov, ktoré tam našli, si vedci odvodili, že tvory, ktoré tu žili mali podobu štvornohých bytostí s jedným chápadlom, ktoré sa na konci rozvetvovalo na nezistený počet "prstov." Po ďalších hľadaniach a čiastočnej analýze marťasnkého písma boli prieskumníci schopní preložiť marťanskú matematiku. Našli nasledujúcu rovnicu:

5x2 - 50x + 125 = 0 

pri ktorej boli ako riešenia uvedené x = 5 a x = 8. Prvý výsledok sa zdá byť správny, ale druhý nie. Medzi vedcami bol aj jeden, ktorý našiel dôkazy o tom, že Marťania sa ku svojmu číselnému systému dostali postupne veľmi podobne ako aj my. Čo myslíte, koľko prstov mali Marťania? (Z Bent z Tau Beta Pi , Február 1956).


8. (2 body)
Záhadné skrinky slečny Portie
Nápadník nielen že úlohu správne vyriešil, ale sa Portii aj zapáčil a tak si ho vzala za muža. Lenže po istej dobe jej to nejako začalo vŕtať v hlave a zdalo sa jej, že tá úloha bola predsa len príliš jednoduchá a že ten jej manžel možno až taký múdry ani nie je. A začala vymýšlať, že ak neuhádne ani druhú hádanku, tak si nájde niekoho iného. Manželovi neostalo nič iné, len podvoliť sa Porciiným vrtochom.


    Zlatá          Strieborná      Olovená
    OBRAZ           OBRAZ        OBRAZ
 NIE JE v STRIEBORNEJ    NIE JE v TEJTO    JE V TEJTO   
   SKRINKE          SKRINKE       SKRINKE

Prezradila mu, že z tých troch nápisov je aspoň jeden pravdivý a aspoň jeden nepravdivý. Ktorú skrinku si mal manžel vybrať?
Ako to už býva, manžel bol naozaj šikovný, uhádol aj tentoraz. Porciu potom prehol cez koleno a poriadne jej naplácal, takže ju vymýšľanie prešlo a žili si šťastne až do smrti.


9. (4 body)
Nasledovný program zoberie číslo, ktoré nájde v registri D, analyzuje ho a výsledok uloží do registra B. Čo je výsledkom tohoto programu? Čo analyzuje?

     MVI B, 00h
     MVI C, 08h
     MOV A, D
  BACK: RAR
     JNC SKIP
     INR B
  SKIP: DCR C
     JNZ BACK
     HLT


10. (5 bodov)
Čo robí tento program?

      ORG   0030h 
      DB   1,7,1,3,2 
      DB   4,8,7,2,1 
  
      ORG   0000h 
      MVI   B,09 	; Initialize counter
START:   LXI   H,0030h ; Initialize memory pointer
      MVI   C,09H 	; Initialize counter 2
BACK:    MOV   A,M 	; Get the number
      INX   H 		; Increment memory pointer
      CMP   M 		; Compare number with next number
      JC   SKIP 	; If less, don’t interchange
      JZ   SKIP 	; If equal, don’t interchange
      MOV   D,M 
      MOV   M,A 
      DCX   H 
      MOV   M,D 
      INX   H 		; Interchange two numbers
SKIP:    DCR   C 		; Decrement counter 2
      JNZ   BACK 	; If not zero, repeat
      DCR   B 		; Decrement counter 1
      JNZ   START 
      HLT   		; Terminate program execution

</source>


11. (2 body)
Záhadné skrinky slečny Portie
Nielen že žili šťastne až do smrti, ale mali aj dcéru, ktorá bola pekná, múdra a šikovná a celá po mame. Samozrejme, že keď prišlo na vydaj, spravila presne to isté, čo jej podarená mamička. Nápadníka postavila pred tri skrinky na ktorých boli vždy až dva nápisuy. Prezradila mu len toľko, že ani na jednej skrinke nie je viac ako jedno nepravdivé tvrdenie. Nápadník sa samozrejme začal hnevať, odkiaľ má vedieť, skadiaľ pochádza chlapík, čo ju maľoval, ale keď vychladol, napokon si poradil. A vy?


    Zlatá           Strieborná           Olovená
 
 (1)  TU OBRAZ     (1)   OBRAZ NIE JE     (1)   OBRAZ NIE JE
    NIE JE         v ZLATEJ SKRINKE        V TEJTO SKRINKE
 
 (2) PORTRÉTISTA    (2)    PORTRÉTISTA     (2)    OBRAZ JE 
   JE Z BENÁTOK        JE Z FLORENCIE       V STREIBORNEJ SKRINKE

Ktorú skrinku si má nápadník vybrať, aby v nej naisto našiel portrét milovanej Porcie?


12. (4 body)
V učebnici Digital Design od Johna Wakerlyho je popísaný návrh konečného stavového automatu pre riadenie koncových blinkrov Fordu Thunderbird (rok výroby 1965). Ako rozcvičku si môžete takéto koncové svetlá naprogramovať na micro:bite. Ale úloha za 4 body je trocha komplikovanejšia: autor knihy mal presne takýto typ auta a poznávaciu značku nakreslil presne podľa tej svojej. Viete vysvetliť, čo znamená? Ak áno, potom viete aké písmeno bude nasledovať.

WakerlyThunderbirdCar.png


13. (3 body) Pri riešení úloh v assembleri ste sa zrejme potrápili, kým ste zistili, že na výmenu dvoch premenných potrebujete ešte tretiu, pomocnú. Zapísané napríklad v C-čku, takto:

 a = 10; 
 b = 20;
 
 tretia = a;
 a = b;
 b = tretia;

Napriek tomu sa však táto úloha dá vyriešiť aj bez tej pomocnej premennej. Stačí vedieť sčítať a odčítať. Prídete na to ako?


Podmienky absolvovania predmetu

 1. Znalosť odprezentovanej problematiky
 2. Získanie zápočtu z cvičení
 3. Získanie potrebného počtu bodov na skúške (min. 50% písomky)


Podmienky na udelenie zápočtu:

 • absolvovanie všetkých cvičení (max. 1 ospravedlnená neúčasť)
 • vypracovanie všetkých testíkov aspoň na polovicu na primeraný počet bodov

Prácu študenta kontroluje a zápočty udeľuje cvičiaci daného krúžku.

Kontakty

Za menom je uvedené pracovisko, miestnosť a konzultačné hodiny. Zamestnanci STU majú e-mailové adresy v tvare meno.priezvisko@stuba.sk

Vyučujúci:

 • Ing. Richard Balogh, PhD. (UAMT, D-110, piatok 12:00 - 13:00)
 • Ing. Štefan Chamraz, PhD. (UAMT, D-108, štvrtok 14:00 - 15:00)
 • Ing. Igor Belai, PhD. (UAMT, D-126, streda 13:00 - 14:00)
RozvrhHodin.png