Operácie

Výskum a projekty

Z SensorWiki

Verzia z 09:53, 30. september 2009, ktorú vytvoril Balogh (diskusia | príspevky)

Tento server bol sprevádzkovaný z prostriedkov projektu KEGA 3/5201/07 s názvom Učebné pomôcky pre dištančné vzdelávanie v študijnom programe Priemyselná informatika (Oblasť: 2. Nové technológie vo výučbe).

Publikácie:

  • BALOGH, R.: How to teach programming practices. IMEM Kongres, 2009