Operácie

Výskum a projekty: Rozdiel medzi revíziami

Z SensorWiki

(Nová stránka: Sem pride zoznam publikacii)
 
(Laboratórne pracoviská)
 
(14 medziľahlých úprav od rovnakého používateľa nie je zobrazených.)
Riadok 1: Riadok 1:
Sem pride zoznam publikacii
+
Tento server bol sprevádzkovaný z prostriedkov projektu '''KEGA 3/5201/07'''  s názvom
 +
''Učebné pomôcky pre dištančné vzdelávanie v študijnom programe Priemyselná informatika''
 +
(Oblasť: 2. Nové technológie vo výučbe).
 +
 
 +
'''Publikácie:'''
 +
 
 +
'''2007'''
 +
 
 +
* BELAI, I.: ''Komunikácia v priemyselnej automatizácii'', AT&P Journal, Bratislava 2007, č. 4 až 7 / 2008.
 +
 
 +
'''2008'''
 +
 
 +
* CHAMRAZ, Š.: ''Analýza Takahashiho úpravy regulátora.'' In.: Automatizace, regulace a procesy ARaP 2008. Praha 4.-5. 11. 2008.
 +
* CHAMRAZ, Š.: ''Voľba periódy vzorkovania.'' In: Kybernetika a informatika: Medzinárodná konferencia SSKI. Ždiar, Slovenská republika, 10.-14. február 2008. Bratislava: STU, 2008.
 +
* ŠTURCEL, J. - DRAHOŠ, P.: ''Automatizované prevádzkové zariadenia v prostrediach s nebezpečím výbuchu.'' In: Automa. - ISSN 1210-9592. - Roč. 14, č. 6 (2008), s. 44-47.
 +
* ŠTURCEL, J.: ''Modulárne senzorové systémy. Norma IEEE 1451.'' In: Kybernetika a informatika: Medzinárodná konferencia SSKI. Ždiar, Slovenská republika, 10.-14. február 2008. Bratislava: STU, 2008.
 +
* ŠTURCEL, J. - DRAHOŠ, P.: ''Bezpečnosť a ochrana zdravia v prevádzkach s nebezpečím výbuchu.'' In: Automa. - ISSN 1210-9592. - Roč. 14, č. 2 (2008), s. 8-10.
 +
 
 +
'''2009'''
 +
 
 +
* BALOGH, R.: ''How to teach programming practices.'' IMEM Kongres, 2009
 +
* BÉLAI, I., DRAHOŠ, P.: ''The Industrial Communication Systems PROFIBUS and PROFInet.'' In: Applied Natural Sciences Trnava  October 2009, 7.10. - 9.10.2009, Trnava.
 +
* DRAHOŠ, P., KUTIŠ, V., ŠTURCEL, J.: ''Electro-therml analysis of SMA actuator with crimps.'' Computational Modelling and Advaced  Simulations, Bratislava 2009. 30.6.-3.7. 2009 Bratislava.
 +
 
 +
* CHAMRAZ, Š.: ''Mikropočítačové riadenie tepelnej sústavy.'' In: Elektrotechnika, informatika a telekomunikácie, Trenčín 2009. Trenčín 13. -16. október 2009
 +
* CHAMRAZ, Š. - BALOGH, R.: ''Implementation of the First Order Control System.'' In: Applied Natural Sciences Trnava  October 2009. 7.10. - 9.10.2009, Trnava.
 +
* ŠTURCEL, J.: ''Experimentálne pracoviská pre dištančné štúdium.'' In: Elektrotechnika, informatika a telekomunikácie, Trenčín 2009. 13.10. - 16.10.2009, Trenčín.
 +
* ŠTURCEL, J. - BALOGH, R.: ''Learning Materials for Distance Learning Course.'' In: Applied Natural Sciences Trnava  October 2009. 7.10. - 9.10.2009, Trnava.
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
== Laboratórne pracoviská ==
 +
 
 +
V rámci projektu KEGA vzniklo niekoľko pracovísk s ambíciou poskytnúť možnosti prakticky sa oboznámiť s preberanou problematikou. Pracoviská sú pripravené aj na ovládanie a meranie prostredníctvom webového rozhrania, s možnosťou používania pre študentov dištančného
 +
vzdelávania.
 +
 
 +
 
 +
'''APLIKAČNÉ PRACOVISKO SNÍMAČOV  POLOHY'''
 +
 
 +
[[Obrázok:PracoviskoPoloha.png|right|250px]]
 +
 
 +
Požiadavky na pracovisko:
 +
* demonštrácia merania polohy so snímačmi rôznych princípov,
 +
* prezentácia ich základných vlastnosti a parametrov,
 +
* ich názorné predvádzanie, meranie ich základných charakteristík,
 +
* prevádzkovanie aj prostredníctvom internetu pre potreby napr. dištančného štúdia.
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
'''MERACIE PRACOVISKO S TENZOMETRAMI'''
 +
 
 +
[[Obrázok:PracoviskoTenzometre.jpg|right|250px]]
 +
 
 +
Požiadavky na pracovisko:
 +
* demonštrácia merania polohy so snímačmi rôznych princípov,
 +
* prezentácia ich základných vlastnosti a parametrov,
 +
* ich názorné predvádzanie,
 +
* prevádzkovanie aj prostredníctvom internetu pre potreby napr. dištančného štúdia.
 +
 
 +
 
 +
 
 +
[http://ap.urpi.fei.stuba.sk/prs/PrilohaKEGA.pdf Obrázková príloha KEGA projektu]

Aktuálna revízia z 12:57, 16. október 2009

Tento server bol sprevádzkovaný z prostriedkov projektu KEGA 3/5201/07 s názvom Učebné pomôcky pre dištančné vzdelávanie v študijnom programe Priemyselná informatika (Oblasť: 2. Nové technológie vo výučbe).

Publikácie:

2007

 • BELAI, I.: Komunikácia v priemyselnej automatizácii, AT&P Journal, Bratislava 2007, č. 4 až 7 / 2008.

2008

 • CHAMRAZ, Š.: Analýza Takahashiho úpravy regulátora. In.: Automatizace, regulace a procesy ARaP 2008. Praha 4.-5. 11. 2008.
 • CHAMRAZ, Š.: Voľba periódy vzorkovania. In: Kybernetika a informatika: Medzinárodná konferencia SSKI. Ždiar, Slovenská republika, 10.-14. február 2008. Bratislava: STU, 2008.
 • ŠTURCEL, J. - DRAHOŠ, P.: Automatizované prevádzkové zariadenia v prostrediach s nebezpečím výbuchu. In: Automa. - ISSN 1210-9592. - Roč. 14, č. 6 (2008), s. 44-47.
 • ŠTURCEL, J.: Modulárne senzorové systémy. Norma IEEE 1451. In: Kybernetika a informatika: Medzinárodná konferencia SSKI. Ždiar, Slovenská republika, 10.-14. február 2008. Bratislava: STU, 2008.
 • ŠTURCEL, J. - DRAHOŠ, P.: Bezpečnosť a ochrana zdravia v prevádzkach s nebezpečím výbuchu. In: Automa. - ISSN 1210-9592. - Roč. 14, č. 2 (2008), s. 8-10.

2009

 • BALOGH, R.: How to teach programming practices. IMEM Kongres, 2009
 • BÉLAI, I., DRAHOŠ, P.: The Industrial Communication Systems PROFIBUS and PROFInet. In: Applied Natural Sciences Trnava October 2009, 7.10. - 9.10.2009, Trnava.
 • DRAHOŠ, P., KUTIŠ, V., ŠTURCEL, J.: Electro-therml analysis of SMA actuator with crimps. Computational Modelling and Advaced Simulations, Bratislava 2009. 30.6.-3.7. 2009 Bratislava.
 • CHAMRAZ, Š.: Mikropočítačové riadenie tepelnej sústavy. In: Elektrotechnika, informatika a telekomunikácie, Trenčín 2009. Trenčín 13. -16. október 2009
 • CHAMRAZ, Š. - BALOGH, R.: Implementation of the First Order Control System. In: Applied Natural Sciences Trnava October 2009. 7.10. - 9.10.2009, Trnava.
 • ŠTURCEL, J.: Experimentálne pracoviská pre dištančné štúdium. In: Elektrotechnika, informatika a telekomunikácie, Trenčín 2009. 13.10. - 16.10.2009, Trenčín.
 • ŠTURCEL, J. - BALOGH, R.: Learning Materials for Distance Learning Course. In: Applied Natural Sciences Trnava October 2009. 7.10. - 9.10.2009, Trnava.Laboratórne pracoviská

V rámci projektu KEGA vzniklo niekoľko pracovísk s ambíciou poskytnúť možnosti prakticky sa oboznámiť s preberanou problematikou. Pracoviská sú pripravené aj na ovládanie a meranie prostredníctvom webového rozhrania, s možnosťou používania pre študentov dištančného vzdelávania.


APLIKAČNÉ PRACOVISKO SNÍMAČOV POLOHY

PracoviskoPoloha.png

Požiadavky na pracovisko:

 • demonštrácia merania polohy so snímačmi rôznych princípov,
 • prezentácia ich základných vlastnosti a parametrov,
 • ich názorné predvádzanie, meranie ich základných charakteristík,
 • prevádzkovanie aj prostredníctvom internetu pre potreby napr. dištančného štúdia.
MERACIE PRACOVISKO S TENZOMETRAMI

PracoviskoTenzometre.jpg

Požiadavky na pracovisko:

 • demonštrácia merania polohy so snímačmi rôznych princípov,
 • prezentácia ich základných vlastnosti a parametrov,
 • ich názorné predvádzanie,
 • prevádzkovanie aj prostredníctvom internetu pre potreby napr. dištančného štúdia.


Obrázková príloha KEGA projektu