Operácie

Výskum a projekty: Rozdiel medzi revíziami

Z SensorWiki

(Nová stránka: Sem pride zoznam publikacii)
 
Riadok 1: Riadok 1:
Sem pride zoznam publikacii
+
Tento server bol sprevádzkovaný z prostriedkov projektu '''KEGA 3/5201/07'''  s názvom
 +
''Učebné pomôcky pre dištančné vzdelávanie v študijnom programe Priemyselná informatika''
 +
(Oblasť: 2. Nové technológie vo výučbe).
 +
 
 +
'''Publikácie:'''
 +
 
 +
* BALOGH, R.: ''How to teach programming practices.'' IMEM Kongres, 2009

Verzia zo dňa a času 09:53, 30. september 2009

Tento server bol sprevádzkovaný z prostriedkov projektu KEGA 3/5201/07 s názvom Učebné pomôcky pre dištančné vzdelávanie v študijnom programe Priemyselná informatika (Oblasť: 2. Nové technológie vo výučbe).

Publikácie:

  • BALOGH, R.: How to teach programming practices. IMEM Kongres, 2009