Operácie

NAVEZ cvičenie 3

Z SensorWiki

Verzia z 22:32, 27. február 2017, ktorú vytvoril Balogh (diskusia | príspevky) (Cviko 3: 7400)

Cviko 3: 7400

Nakreslite si schému R-S klopného obvodu s vlastnými symbolmi pre logický člen.

RSklopnyObvod.jpg (source: Forrest M. Mims III)


1. Vytvorte symbol pre 3-vstupový člen NAND MH7410 (Tesla)

2. Použite všetky tri členy so správnym číslovaním vývodov

3. Na prepojenie vstupov a výstupov nepoužite vodič, ale pomenované spoje (label)

4. Doplňte k schéme logickú tabuľku (môžete si funkciu overiť v simulátore)


Misc links:

Návrat na zoznam cvičení...