Operácie

NAVEZ cvičenie 3: Rozdiel medzi revíziami

Z SensorWiki

(Cviko 3: 7400)
(Cviko 3: 7400)
 
(5 medziľahlých úprav od rovnakého používateľa nie je zobrazených.)
Riadok 2: Riadok 2:
  
 
Nakreslite si schému R-S klopného obvodu s vlastnými symbolmi pre logický člen.  
 
Nakreslite si schému R-S klopného obvodu s vlastnými symbolmi pre logický člen.  
 +
 +
[[Súbor:RSklopnyObvod.jpg]]
 +
(source: [http://lorenamal.com/uploads/Talleres/2014_Afeccion_Sonora_CCD/_pdfs/_profundizacion_electronica/The%20Forrest%20Mims%20Engineers%20Notebook.pdf Forrest M. Mims III])
 +
 +
  
 
1. Vytvorte symbol pre 3-vstupový člen NAND MH7410 (Tesla)
 
1. Vytvorte symbol pre 3-vstupový člen NAND MH7410 (Tesla)
* Katalógový list TESLA ([http://www.teslakatalog.cz/io0/090.gif strana 1], [http://www.teslakatalog.cz/io0/091.gif strana 2], [http://www.teslakatalog.cz/io0/092.gif strana 3])
+
* Katalógový list MH7410 (TESLA - [http://www.teslakatalog.cz/io0/090.gif strana 1], [http://www.teslakatalog.cz/io0/091.gif strana 2], [http://www.teslakatalog.cz/io0/092.gif strana 3])
* Katalogový list [http://www.ti.com/product/SN7410 SN7410] (Texas Instruments)
+
* Katalogový list [http://www.ti.com/product/sn74s10 SN7410] (Texas Instruments)
* http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn7410.pdf
+
* http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74s10.pdf
  
 
2. Použite všetky tri členy so správnym číslovaním vývodov
 
2. Použite všetky tri členy so správnym číslovaním vývodov
Riadok 12: Riadok 17:
 
3. Na prepojenie vstupov a výstupov nepoužite vodič, ale pomenované spoje (label)
 
3. Na prepojenie vstupov a výstupov nepoužite vodič, ale pomenované spoje (label)
  
4. Doplňte k schéme logickú tabuľku (môžete si funkciu overiť v simulátore)
+
4. Doplňte napájanie a ošetrite nezapojené vývody. DRC musí byť OK!
 +
 
 +
5. Doplňte k schéme logickú tabuľku (môžete si funkciu overiť v simulátore)
 
* https://simulator.io/
 
* https://simulator.io/
 
* https://logic.ly/
 
* https://logic.ly/
  
 +
6. Výslednú schému preveďte do .pdf a odovzdajte.
 +
 +
 +
Ak vám na cvičeniach ostane čas, zapojte si R-S preklápací obvod s integrovaným obvodom MH 7400 a skontrolujte
 +
jeho funkciu.
 +
 +
* datasheet http://www.teslakatalog.cz/MH7400.html
 +
* link na simulátor https://simulator.io/board/Gv2ZlMW8SZ/1
 +
 +
 +
 +
'''Hodnotenie:'''
 +
 +
Odovzdať treba:
 +
* Výslednú schému zapojenia (vytlačená, A4, vyplnená rohová pečiatka, všetky súčiastky označené)
 +
 +
Deadline: <FONT Color="red">'''5. 3. 2018'''</FONT>
  
  

Aktuálna revízia z 09:42, 23. február 2018

Cviko 3: 7400

Nakreslite si schému R-S klopného obvodu s vlastnými symbolmi pre logický člen.

RSklopnyObvod.jpg (source: Forrest M. Mims III)


1. Vytvorte symbol pre 3-vstupový člen NAND MH7410 (Tesla)

2. Použite všetky tri členy so správnym číslovaním vývodov

3. Na prepojenie vstupov a výstupov nepoužite vodič, ale pomenované spoje (label)

4. Doplňte napájanie a ošetrite nezapojené vývody. DRC musí byť OK!

5. Doplňte k schéme logickú tabuľku (môžete si funkciu overiť v simulátore)

6. Výslednú schému preveďte do .pdf a odovzdajte.


Ak vám na cvičeniach ostane čas, zapojte si R-S preklápací obvod s integrovaným obvodom MH 7400 a skontrolujte jeho funkciu.


Hodnotenie:

Odovzdať treba:

  • Výslednú schému zapojenia (vytlačená, A4, vyplnená rohová pečiatka, všetky súčiastky označené)

Deadline: 5. 3. 2018


Misc links:

Návrat na zoznam cvičení...