Operácie

NAVEZ cvičenie 3: Rozdiel medzi revíziami

Z SensorWiki

(Cviko 3: 7400)
(Cviko 3: 7400)
Riadok 9: Riadok 9:
  
 
1. Vytvorte symbol pre 3-vstupový člen NAND MH7410 (Tesla)
 
1. Vytvorte symbol pre 3-vstupový člen NAND MH7410 (Tesla)
* Katalógový list TESLA ([http://www.teslakatalog.cz/io0/090.gif strana 1], [http://www.teslakatalog.cz/io0/091.gif strana 2], [http://www.teslakatalog.cz/io0/092.gif strana 3])
+
* Katalógový list MH7410 (TESLA - [http://www.teslakatalog.cz/io0/090.gif strana 1], [http://www.teslakatalog.cz/io0/091.gif strana 2], [http://www.teslakatalog.cz/io0/092.gif strana 3])
 
* Katalogový list [http://www.ti.com/product/SN7410 SN7410] (Texas Instruments)
 
* Katalogový list [http://www.ti.com/product/SN7410 SN7410] (Texas Instruments)
 
* http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn7410.pdf
 
* http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn7410.pdf

Verzia zo dňa a času 09:28, 28. február 2017

Cviko 3: 7400

Nakreslite si schému R-S klopného obvodu s vlastnými symbolmi pre logický člen.

RSklopnyObvod.jpg (source: Forrest M. Mims III)


1. Vytvorte symbol pre 3-vstupový člen NAND MH7410 (Tesla)

2. Použite všetky tri členy so správnym číslovaním vývodov

3. Na prepojenie vstupov a výstupov nepoužite vodič, ale pomenované spoje (label)

4. Doplňte napájanie a ošetrite nezapojené vývody. DRC musí byť OK!

5. Doplňte k schéme logickú tabuľku (môžete si funkciu overiť v simulátore)

6. Výslednú schému preveďte do .pdf a odovzdajte.


Misc links:

Návrat na zoznam cvičení...