Operácie

NAVEZ cvičenie 3: Rozdiel medzi revíziami

Z SensorWiki

(Cviko 3: 7400)
(Cviko 3: 7400)
Riadok 17: Riadok 17:
 
3. Na prepojenie vstupov a výstupov nepoužite vodič, ale pomenované spoje (label)
 
3. Na prepojenie vstupov a výstupov nepoužite vodič, ale pomenované spoje (label)
  
4. Doplňte k schéme logickú tabuľku (môžete si funkciu overiť v simulátore)
+
4. Doplňte napájanie a ošetrite nezapojené vývody. DRC musí byť OK!
 +
 
 +
5. Doplňte k schéme logickú tabuľku (môžete si funkciu overiť v simulátore)
 
* https://simulator.io/
 
* https://simulator.io/
 
* https://logic.ly/
 
* https://logic.ly/
  
 +
6. Výslednú schému preveďte do .pdf a odovzdajte.
  
  

Verzia zo dňa a času 22:46, 27. február 2017

Cviko 3: 7400

Nakreslite si schému R-S klopného obvodu s vlastnými symbolmi pre logický člen.

RSklopnyObvod.jpg (source: Forrest M. Mims III)


1. Vytvorte symbol pre 3-vstupový člen NAND MH7410 (Tesla)

2. Použite všetky tri členy so správnym číslovaním vývodov

3. Na prepojenie vstupov a výstupov nepoužite vodič, ale pomenované spoje (label)

4. Doplňte napájanie a ošetrite nezapojené vývody. DRC musí byť OK!

5. Doplňte k schéme logickú tabuľku (môžete si funkciu overiť v simulátore)

6. Výslednú schému preveďte do .pdf a odovzdajte.


Misc links:

Návrat na zoznam cvičení...