Operácie

NAVEZ cvičenie 3: Rozdiel medzi revíziami

Z SensorWiki

(Cviko 3: 7400)
(Cviko 3: 7400)
Riadok 2: Riadok 2:
  
 
Nakreslite si schému R-S klopného obvodu s vlastnými symbolmi pre logický člen.  
 
Nakreslite si schému R-S klopného obvodu s vlastnými symbolmi pre logický člen.  
 +
 +
[[Súbor:RSklopnyObvod.jpg]]
 +
(source: [http://lorenamal.com/uploads/Talleres/2014_Afeccion_Sonora_CCD/_pdfs/_profundizacion_electronica/The%20Forrest%20Mims%20Engineers%20Notebook.pdf Forrest M. Mims III])
 +
 +
  
 
1. Vytvorte symbol pre 3-vstupový člen NAND MH7410 (Tesla)
 
1. Vytvorte symbol pre 3-vstupový člen NAND MH7410 (Tesla)

Verzia zo dňa a času 22:32, 27. február 2017

Cviko 3: 7400

Nakreslite si schému R-S klopného obvodu s vlastnými symbolmi pre logický člen.

RSklopnyObvod.jpg (source: Forrest M. Mims III)


1. Vytvorte symbol pre 3-vstupový člen NAND MH7410 (Tesla)

2. Použite všetky tri členy so správnym číslovaním vývodov

3. Na prepojenie vstupov a výstupov nepoužite vodič, ale pomenované spoje (label)

4. Doplňte k schéme logickú tabuľku (môžete si funkciu overiť v simulátore)


Misc links:

Návrat na zoznam cvičení...