Operácie

NAVEZ cvičenie 2

Z SensorWiki

Verzia z 16:11, 24. apríl 2018, ktorú vytvoril DVPS (diskusia | príspevky)

Cvičenie č. 2: KiCad pcbnew

Ku schéme z minulého cvičenia navrhnite plošný spoj a pripravte podklady pre jeho výrobu.

Schema01-pcb.png

Úlohy:

  1. Priradenie puzdier k súčiastkám
  2. Generovanie netlistu
  3. Tvorba plošného spoja
  4. Generovanie Gerber súborov (Pomenovanie podľa zadania výrobcu)
  5. 3D pohľad na dosku
  6. Odoslanie do výroby (vygenerované Gerber súbory zbaľte do .zip archívu a nahrajte na server výrobcu). Alebo sem https://aisler.net/


Hodnotenie:

Odovzdať treba:

  • Návrh plošného spoja (vytlačený, A4, vyplnená rohová pečiatka, všetky súčiastky označené)
  • Gerbery (elektronicky, musia sa dať skontrolovať v GerbView)
  • Obrázok z OSHpark so správne importovanými Gerber súbormi.
Vzorový príklad odovdaného zadania.

Deadline: 26. 2. 2018


Návrat na zoznam cvičení...