Operácie

NAVEZ cvičenie 2: Rozdiel medzi revíziami

Z SensorWiki

(Cvičenie č. 2: KiCad pcbnew)
Riadok 11: Riadok 11:
 
# Generovanie Gerber súborov  ([http://docs.oshpark.com/troubleshooting/naming-pattern/ Pomenovanie podľa zadania výrobcu])
 
# Generovanie Gerber súborov  ([http://docs.oshpark.com/troubleshooting/naming-pattern/ Pomenovanie podľa zadania výrobcu])
 
# 3D pohľad na dosku
 
# 3D pohľad na dosku
# [https://oshpark.com/ Odoslanie do výroby]  (vygenerované Gerber súbory zbaľte do .zip archívu a nahrajte na server výrobcu)
+
# [https://oshpark.com/ Odoslanie do výroby]  (vygenerované Gerber súbory zbaľte do .zip archívu a nahrajte na server výrobcu). Alebo sem https://aisler.net/
  
  

Verzia zo dňa a času 16:11, 24. apríl 2018

Cvičenie č. 2: KiCad pcbnew

Ku schéme z minulého cvičenia navrhnite plošný spoj a pripravte podklady pre jeho výrobu.

Schema01-pcb.png

Úlohy:

  1. Priradenie puzdier k súčiastkám
  2. Generovanie netlistu
  3. Tvorba plošného spoja
  4. Generovanie Gerber súborov (Pomenovanie podľa zadania výrobcu)
  5. 3D pohľad na dosku
  6. Odoslanie do výroby (vygenerované Gerber súbory zbaľte do .zip archívu a nahrajte na server výrobcu). Alebo sem https://aisler.net/


Hodnotenie:

Odovzdať treba:

  • Návrh plošného spoja (vytlačený, A4, vyplnená rohová pečiatka, všetky súčiastky označené)
  • Gerbery (elektronicky, musia sa dať skontrolovať v GerbView)
  • Obrázok z OSHpark so správne importovanými Gerber súbormi.
Vzorový príklad odovdaného zadania.

Deadline: 26. 2. 2018


Návrat na zoznam cvičení...