Operácie

NAVEZ

Z SensorWiki

Verzia z 18:10, 12. február 2018, ktorú vytvoril Balogh (diskusia | príspevky) (RAQ (Rarely Asked Questions))

Výučbové materiály vytvárané z prostriedkov projektu KEGA 011STU-4/2015 s názvom Elektronické pedagogicko-experimentálne laboratóriá mechatroniky

Self-portrait.
François-Joseph Navez (1787 - 1869) was a Belgian neo-classical painter. Wikipedia


Prednášky

Prednášky sú vždy v pondelok o 13:00 v miestnosti T-004.

Prednášateľ: Ing. Štefan Chamraz, PhD.

Prednášky LS 2018

Slajdy z prednášok


Cvičenia

Cvičenia sú v pondelok o 15:00 v miestnosti T-004. Cvičiaci: Ing. Richard Balogh, PhD. / Ing. Štefan Chamraz, PhD.

Cvičenia LS 2018

Poznámky k cvičeniam

  • Cesta k aktuálnemu projektu vo Win7 NESMIE obsahovať diakritiku, medzery ani špeciálne znaky.
  • Napájanie (GND / VCC) musí byť aspoň raz prepojené s PWR_FLAG
  • Generovanie .pdf so schémou zapojenia: Súbor -> Vykresliť -> Vykresliť: Formát PDF, Vykresliť aktuálnu stranu.

Semestrálny projekt

V priebehu semestra budete navrhovať vlastné elektronické zariadenie. Môže to byť ľubovoľný výrobok s cca 10 súčiastkami - či už pre zábavu, k bakalárskej práci alebo inému projektu. Vaša úloha je navrhnúť zariadenie, nakresliť schému zapojenia, navrhnúť plošný spoj a potom zariadenie osadiť a oživiť.

Podrobnejšie informácie nájdete na samostatnej stránke NAVEZ Projekt

Hodnotenie

Hodnotenie predmetu:

  • 10 bodov cvičenia
  • 40 bodov semestrálny projekt
  • 50 bodov skúška


Rozličné

Fotky

Porovnavanie EE CAD systemov


Kurzy

Prednaska v Prahe

Ostatne

Stupnice


RAQ (Rarely Asked Questions)

  • Ako zväčším / zmenším jednu súčiastku alebo celú schému?
  • Žiaľ nijako. Keďže na vývody súčiastok a ich polohu v rastri je naviazaných viacero vecí, nedajú sa zväčšovať ani zmenšovať. Tým by sa totiž vývody posunuli off-grid. Jediná možnosť je nakresliť súčiastku znova v požadovanej veľkosti.