Operácie

Monolitické mikropočítače

Z SensorWiki

Verzia z 08:40, 24. september 2010, ktorú vytvoril Balogh (diskusia | príspevky) (Nová stránka: Odkaz na AIS: * 37142_3I - [https://is.stuba.sk/auth/katalog/syllabus.pl?predmet=172512 CAD Riadiacich systémov] Ročník: 1.Ing. Semester: zimný Rozsah: 2-2 (z,s) ...)
(rozdiel) ← Staršia verzia | Aktuálna úprava (rozdiel) | Novšia verzia → (rozdiel)

Odkaz na AIS:

Ročník: 1.Ing. Semester: zimný Rozsah: 2-2 (z,s) Prednášateľ: Ing. Štefan Chamraz,PhD.


Prednášky

 1. Úvod – Štruktúra a základné vlastnosti MMP (AVR). Pamäťový podsystém a spôsoby adresovania. Zabudované periférne obvody: univerzálne vstupy a výstupy.
 2. LCD zobrazovač. Klávesnica. RTC - PCF8583.
 3. Prerušovací podsystém. Resetovacie obvody.
 4. Zabudované periférne obvody: čítače - časovače, PWM, WDT, analógovo číslicový prevodník.
 5. Zabudované periférne obvody: sériové rozhranie - USART.
 6. Zabudované periférne obvody: I2C zbernica. Obvody pripojiteľné na I2C.


Cvičenia

cvičenia v piatok 10:00-11:.50

Cvičenia pozostávajú z dvoch častí. V prvej časti cvičiaci vysvetlí preberanú látku a predvedie funkčnú ukážku. V druhej časti budú študenti prezentovať vedomosti z prednášok a cvičení tak, že podľa pokynov cvičiaceho upravia ukážkový program. Výsledným cieľom cvičení bude: Navrhnúť a realizovať Embeded systém realizujúci reguláciu na RC člene, čo je sústava 1.rádu. Embeded systém bude pozostávať. Z mikroporcesora, s v nútornými perifernými obvodmi A/D prevodník, D/A prevodník (PWM), čítače a časovače, porty, USART, EEPROM pamäť, ... vonkajšími perifériami: klávesnica a LCD display, sériová EEPROM (“veľkokapacitná” na archiváciu údajov), ...

 1. Cvičenie 7
  Tvorba programov pre MMP. Prekladače. Assembler. Hex súbor. Simulátor. Emulátor. AVR Studio. Pamäťové priestory.
 2. Cvičenie 8
  Tvorba programov vo vyššom programovacom jazyku. AVR-Gcc. Simulátor, debugger. AVR Studio. Časovanie, slučky.
 3. Cvičenie 9
  Čítače a počítadlá. Generovanie časových vzoriek. Spracovanie prerušenia.
 4. Cvičenie 10
  PWM. Použitie čítača T1 v režime PWM. Generovanie analógového signálu pomocou PWM.
 5. Cvičenie 11
  A/D prevodník a USART. Konfigurácia periférie. Nastavenie baudovej rýchlosti, parametrov prenosu, atď. Vizualizácia.
 6. Cvičenie 12
  Pospájanie funkčných blokov do embeded systému, regulujúceho napätie na RC člene. Porovnanie reálnych výsledkov so simuláciami.
 7. Anketa
  Pomôžte zvýšiť kvalitu tohoto predmetu.
Literatúra

Katalógové listy použitých obvodov (dostupné na internete). Okrem toho je literatúra vo forme odkazov pri každom cvičení

Podmienky absolvovania

Zápočet aktívna účasť na cvičeniach a vypracovanie úloh z cvičení (10b ) vypracovanie referátu a programu (10). Záverečná skúška (30b.).


Učitelia

 • Ing. Štefan Chamraz,PhD.
 • Ing. Richard Balogh


V Bratislave, IX.2010 Ing. Štefan Chamraz,PhD.