Operácie

MMP Cvičenie 3

Z SensorWiki

Verzia z 14:20, 4. október 2010, ktorú vytvoril Balogh (diskusia | príspevky) (Programovateľný LCD displej)

Programovateľný LCD displej

 • Toto je skompilovaná ukážka možností práce s displejom.

Ďalej máte k dispozícii knižnicu s fungujúcou inicializáciou displeja a príkazmi na ovládanie. Pripravené sú funkcie:

void lcdInit4(void);           	// inicializácia displeja 4-bitovo	

void lcdControlWrite(unsigned char c_data);	// zapíše príkaz do displeja
void lcdDataWrite(unsigned char w_data) ;	// zapíše znak na LCD na aktuálnu pozíciu


Úlohy

Najprv sa snažte pochoopiť, ako je vytvorený vzorový program, ako sa konfiguruje pripojenie LCD k portom, skontrolujte konfiguráciu. Potom s pomocou manuálu k displeju zobrazte na displeji nejaký text a zrealizujte nasledovné funkcie:

 1. . posun kurzora doprava / dolava
 2. . posun obsahu displeja doprava / dolava
 3. . napíšte funkciu funkcia void lcdGotoXY(riadok, stlpec)
 4. . clear displeja (a obnovenie povodneho obsahu displeja)
 5. . zadefinujte si vlastné znaky a zobrazte ich spolu s iným textom. Povinne aspoň jeden znak s diakritikou a znak stupeň, zobrazte teplotu.
Acrob LCD Schematic.png

Zdrojáky

 • Knižnica pre prácu s LCD zapojeným podľa obrázku - lcd.c, lcd.h
#include "lcd.h"


int main(void)
{

 unsigned char znak;
 
 lcdInit4();
 lcdControlWrite(1<<LCD_CLR);

 for(znak='A';znak<'E';znak++)
   lcdDataWrite(znak);

 lcdControlWrite(0x40+0x80);
for(znak='F';znak<'Q';znak++)
   lcdDataWrite(znak);

 while (1);
 return 0;
}

Literatúra


Arduino:

Misc: