Operácie

MMP Cvičenie 3: Rozdiel medzi revíziami

Z SensorWiki

(Software)
(Software)
Riadok 51: Riadok 51:
 
* Pripravené sú funkcie:
 
* Pripravené sú funkcie:
 
<source lang="c">
 
<source lang="c">
void lcdInit4(void);                     // inicializácia displeja 4-bitovo
+
    void lcdInit4(void);                       // inicializácia displeja 4-bitovo
 
+
    void lcdDataWrite(unsigned char w_data) ;     // zapíše znak na aktuálnu pozíciu
void lcdControlWrite(unsigned char c_data); // zapíše príkaz do displeja
+
    void lcdControlWrite(unsigned char c_data);   // zapíše príkaz do displeja
void lcdDataWrite(unsigned char w_data) ; // zapíše znak na LCD na aktuálnu pozíciu
 
 
</source>
 
</source>
 
* Demonštračný program využívajúci tieto funkcie
 
* Demonštračný program využívajúci tieto funkcie

Verzia zo dňa a času 12:20, 26. október 2011

Programovateľný LCD displej

LCD Modul

ParallaxLCDAppMod.jpg

Vlastnosti:

 • 2x8 LCD Displej bez podsvetlenia
 • 4 Tlačítka
 • Trimer na zmenu kontrastu

Technické parametre:

 • Napájanie: 5 V @ 15 mA
 • Pripojenie: 4-Bit parallel interface (Hitachi HD44780 compatible)
 • Rozmery: 60 x 50 x 20 mm
 • Pracovná teplota: 0 až +70 °C


Acrob LCD Schematic.png
Acrob LCD Schema2.png


Úlohy

Najprv sa snažte pochopiť, ako je vytvorený vzorový program, ako sa konfiguruje pripojenie LCD k portom, skontrolujte konfiguráciu. Potom s pomocou manuálu k displeju zobrazte na displeji nejaký text a zrealizujte nasledovné funkcie:

 1. posun kurzora doprava / dolava
 2. posun obsahu displeja doprava / dolava
 3. napíšte funkciu void lcdGotoXY(riadok, stlpec)
 4. clear displeja (a obnovenie povodneho obsahu displeja)
 5. zadefinujte si vlastné znaky a zobrazte ich spolu s iným textom. Povinne aspoň jeden znak s diakritikou a znak stupeň, zobrazte teplotu.


Simulátor periférií

Stiahnite a nainštalujte si Hapsim - simulátor periférií pre AVR Studio:

ScreenshotHapsim.png


Software

K dispozícii máte:

 • Demo - skompilovanú ukážku možností práce s displejom.
 • Knižnicu (lcd.c, lcd.h) s fungujúcou inicializáciou displeja a príkazmi na ovládanie.
 • Pripravené sú funkcie:
   void lcdInit4(void);           	  // inicializácia displeja 4-bitovo	
   void lcdDataWrite(unsigned char w_data) ;   // zapíše znak na aktuálnu pozíciu
   void lcdControlWrite(unsigned char c_data);  // zapíše príkaz do displeja
 • Demonštračný program využívajúci tieto funkcie
  #include "lcd.h"

  int main(void)
  {
   unsigned char znak;
 
   lcdInit4();
   lcdControlWrite(1<<LCD_CLR);

   for(znak='A';znak<'I';znak++)
    lcdDataWrite(znak);

   lcdControlWrite(0x40+0x80);
   for(znak='0';znak<'8';znak++)
    lcdDataWrite(znak);

   for(;;);
   return 0;
  }

Literatúra

Arduino

/*
 LiquidCrystal Library - Hello World
 
 Demonstrates the use a 8x2 LCD display. 
 
  The circuit:
 * LCD RS pin to digital pin 3
 * LCD R/W pin to digital pin 2
 * LCD Enable pin to digital pin 1
 * LCD D4 pin to digital pin 4
 * LCD D5 pin to digital pin 5
 * LCD D6 pin to digital pin 6
 * LCD D7 pin to digital pin 7          
 */

#include <LiquidCrystal.h>      // include the library 

// initialize the library with the numbers of the interface pins
// LiquidCrystal(RS, RW, EN, D4, D5, D6, D7) 
LiquidCrystal lcd( 3, 2, 1, 4, 5, 6, 7);

void setup() {
 // set up the LCD's number of columns and rows: 
 lcd.begin(8, 2);
 // Print a message to the LCD.
 lcd.print("Ahoj!");
}

void loop() {
 // set the cursor to column 0, line 1
 // (note: line 1 is the second row, since counting begins with 0):
 lcd.setCursor(0, 1);
 // print the number of seconds since reset:
 lcd.print(millis()/1000);
}

Misc:
Návrat na zoznam cvičení...