Operácie

MMP Cvičenie 3: Rozdiel medzi revíziami

Z SensorWiki

(Literatúra)
Riadok 62: Riadok 62:
 
** Displej 2x16 [http://ap.urpi.fei.stuba.sk/mmp/DEM16216SYH-LY.pdf DEM 16216 SYH-LY]
 
** Displej 2x16 [http://ap.urpi.fei.stuba.sk/mmp/DEM16216SYH-LY.pdf DEM 16216 SYH-LY]
 
** Displej 2x16 [http://ap.urpi.fei.stuba.sk/mmp/DEM20231SYH-PY.pdf DEM 20231 SYH-PY]
 
** Displej 2x16 [http://ap.urpi.fei.stuba.sk/mmp/DEM20231SYH-PY.pdf DEM 20231 SYH-PY]
 +
** 2x16 Parallel LCD [http://www.parallax.com/Portals/0/Downloads/docs/prod/audiovis/lcd2x16par.pdf datasheet]
 +
** Podrobné manuály sú aj u [http://www.hantronix.com/3_1.html výrobcu Hantronix].
  
 
* Peter Ouwehand: '''[http://home.iae.nl/users/pouweha/lcd/lcd.shtml How to control a HD44780-based Character-LCD]'''
 
* Peter Ouwehand: '''[http://home.iae.nl/users/pouweha/lcd/lcd.shtml How to control a HD44780-based Character-LCD]'''
 
* Ian Harries: ''[http://www.doc.ic.ac.uk/%7Eih/doc/lcd/ HD44780-Based LCD Modules]'''  
 
* Ian Harries: ''[http://www.doc.ic.ac.uk/%7Eih/doc/lcd/ HD44780-Based LCD Modules]'''  
 +
* Tomáš Dresler: '''[http://www.hw.cz/ART632-Inteligentni-displeje-a-jejich-pripojeni-k-PC.html Inteligentní displeje a jejich připojení k PC]'''. [hw.cz]
 
* Nuts & Volts: [http://www.parallax.com/dl/docs/cols/nv/vol1/col/nv31.pdf Demystifying Character Based LCDs]
 
* Nuts & Volts: [http://www.parallax.com/dl/docs/cols/nv/vol1/col/nv31.pdf Demystifying Character Based LCDs]
* [http://www.parallax.com/Portals/0/Downloads/docs/prod/audiovis/Hit44780.pdf Hitachi 44780 Driver]
 
* 2x16 Parallel LCD [http://www.parallax.com/Portals/0/Downloads/docs/prod/audiovis/lcd2x16par.pdf datasheet]
 
 
* Stamp Works - pp. 73 and more [http://www.parallax.com/Portals/0/Downloads/docs/books/sw/Web-SW-v2.1.pdf]
 
* Stamp Works - pp. 73 and more [http://www.parallax.com/Portals/0/Downloads/docs/books/sw/Web-SW-v2.1.pdf]
* [http://www.sous.cz/struna/cd/hd44780.html Obvod HD44780] HW server [hw.cz]
 
# Tomáš Dresler: Inteligentní displeje a jejich připojení k PC. [hw.cz]
 
# Datasheet HD44780 [Hitachi], [local copy]
 
# Podrobné manuály sú aj u výrobcu Hantronix.
 
* Tomáš Dresler: '''[http://www.hw.cz/ART632-Inteligentni-displeje-a-jejich-pripojeni-k-PC.html Inteligentní displeje a jejich připojení k PC]'''. [hw.cz]
 
* Datasheet HD44780 [<a href="http://cn.renesas.com/media/products/lcd/discontinued_products/d_e780u.pdf">Hitachi</a>],
 
          [<a href="./pdf/hd44780.pdf">local copy</a>]
 
  Podrobné manuály sú aj u <a href="http://www.hantronix.com/3_1.html%20">výrobcu Hantronix</a>.
 
 
  
 
=== Arduino ===
 
=== Arduino ===

Verzia zo dňa a času 15:03, 4. október 2010

Programovateľný LCD displej

 • Toto je skompilovaná ukážka možností práce s displejom.

Ďalej máte k dispozícii knižnicu (lcd.c, lcd.h) s fungujúcou inicializáciou displeja a príkazmi na ovládanie. Pripravené sú funkcie:

void lcdInit4(void);           	// inicializácia displeja 4-bitovo	

void lcdControlWrite(unsigned char c_data);	// zapíše príkaz do displeja
void lcdDataWrite(unsigned char w_data) ;	// zapíše znak na LCD na aktuálnu pozíciu


Úlohy

Najprv sa snažte pochopiť, ako je vytvorený vzorový program, ako sa konfiguruje pripojenie LCD k portom, skontrolujte konfiguráciu. Potom s pomocou manuálu k displeju zobrazte na displeji nejaký text a zrealizujte nasledovné funkcie:

 1. . posun kurzora doprava / dolava
 2. . posun obsahu displeja doprava / dolava
 3. . napíšte funkciu funkcia void lcdGotoXY(riadok, stlpec)
 4. . clear displeja (a obnovenie povodneho obsahu displeja)
 5. . zadefinujte si vlastné znaky a zobrazte ich spolu s iným textom. Povinne aspoň jeden znak s diakritikou a znak stupeň, zobrazte teplotu.
Acrob LCD Schematic.png
Acrob LCD Schema2.png


Zdrojáky

 • Knižnica pre prácu s LCD zapojeným podľa obrázku - lcd.c, lcd.h
#include "lcd.h"


int main(void)
{

 unsigned char znak;
 
 lcdInit4();
 lcdControlWrite(1<<LCD_CLR);

 for(znak='A';znak<'E';znak++)
   lcdDataWrite(znak);

 lcdControlWrite(0x40+0x80);
for(znak='F';znak<'Q';znak++)
   lcdDataWrite(znak);

 while (1);
 return 0;
}

Literatúra

Arduino

/*
 LiquidCrystal Library - Hello World
 
 Demonstrates the use a 16x2 LCD display. 
 
  The circuit:
 * LCD RS pin to digital pin 12
 * LCD R/W pin to digital pin 12
 * LCD Enable pin to digital pin 11
 * LCD D4 pin to digital pin 4
 * LCD D5 pin to digital pin 5
 * LCD D6 pin to digital pin 6
 * LCD D7 pin to digital pin 7          
 */

#include <LiquidCrystal.h>      // include the library 

// initialize the library with the numbers of the interface pins
// LiquidCrystal(RS, RW, EN, D4, D5, D6, D7) 
LiquidCrystal lcd( 3, 2, 1, 4, 5, 6, 7);

void setup() {
 // set up the LCD's number of columns and rows: 
 lcd.begin(16, 2);
 // Print a message to the LCD.
 lcd.print("Ahoj!");
}

void loop() {
 // set the cursor to column 0, line 1
 // (note: line 1 is the second row, since counting begins with 0):
 lcd.setCursor(0, 1);
 // print the number of seconds since reset:
 lcd.print(millis()/1000);
}

Misc: