Operácie

MEMS projekty

Z SensorWiki

Verzia z 13:13, 9. máj 2017, ktorú vytvoril Balogh (diskusia | príspevky) (Snímače na LS 2017)

Zadania semestrálnych projektov z predmetu MEMSisa na rok 2016

Zadanie pozostáva z dvoch častí:

1. teoretická časť - v tejto časti máte popísať v rozsahu max. 10 strán čo a ako ste použili. Typicky tu býva uvedený popis periférnych obvodov, ktoré ste pripojili k mikroprocesoru, použité periférie mikropočítača, dôležité registre s popisom jednotlivých bitov atď. (max. 20b.) Dokumentáciu budete písať do tejto wiki-stránky, prihlasovacie meno a heslo sa dozviete na cvičení. Na prvé zoznámenie so systémom môžete použiť testovaciu stránku a vzorový projekt - šablónu.

2. program - okrem predvedenia programu cvičiacemu je potrebné napísať k nemu tiež krátky popis, alebo vývojový diagram. Môže byť súčasťou prvej časti zadania. (max. 20 b.)

Termín na odovzdanie je na dohode s cvičiacim, najneskôr do skúšky. Na zadaní môžete pracovať priebežne, alebo sa dohodnite s cvičiacim na súvislej práci v laboratóriu (napr. jeden celý deň). POZOR: niektoré zadania vyžadujú prípravu aj od cvičiaceho, nečakajte preto, že prídete a budete mať všetko na prácu nachystané -- treba sa vopred dohodnúť.


Snímače na LS 2017

A. Goga MMA7455 3-Axis Accelerometer

Treba popísať ako funguje samotný senzor, ako sa pripojí k mikropočítaču a čo vlastne meria. Naprogramujte nejakú aplikáciu

Parallax MMA7455.jpg

Literatúra:
Stránka produktu
Datasheet modulu senzora
Datasheet čipu

B. Falat, Lopatka, Kalánová: Compass Module 3-Axis HMC5883L

Treba popísať ako funguje samotný senzor, ako sa pripojí k mikropočítaču a čo vlastne meria. Naprogramujte nejakú aplikáciu

Parallax HMC5883.png

Literatúra:
Stránka produktu
Datasheet modulu senzora
Datasheet čipu


C. Krolák, Karaba: Ultrazvukový senzor vzdialenosti SRF-08

Treba popísať ako funguje samotný senzor, ako sa pripojí k mikropočítaču a čo vlastne meria. Naprogramujte nejakú aplikáciu

Devantech SFR08.png

Literatúra:
Stránka produktu
Datasheet modulu senzora


D. Bernát, Beňo: Luminosity Sensor TSL2561

Treba popísať ako funguje samotný senzor, ako sa pripojí k mikropočítaču a čo vlastne meria. Naprogramujte nejakú aplikáciu

SparkFun TSL2561.png

Literatúra:
Stránka produktu
Datasheet modulu senzora
Datasheet čipu


E. MEMS Inertial Nucleo board

Ľubovoľný senzor z tejto dosky využite vo svojej aplikácii.

NucleoBoard.jpg

 • Product page
 • Nájdite si k senzorom datasheet
 • Nájdite si schémy zapojenia dosky
 • Na základe predošlých vedomostí navrhnite spôsob pripojenia k riadiacej jednotke
 • Napíšte základný demonštračný program využívajúci vaše funkcie
 • Vymyslite a demonštrujte vhodnú aplikáciu
 • Dokumentáciu odovzdajte prostredníctvom tejto wiki stránky.

Zoznam senzorov:

 • E1: Karácsony, Elek LSM6DS0: MEMS 3D accelerometer (±2/±4/±8 g) + 3D gyroscope (±245/±500/±2000 dps)
 • E2: LIS3MDL: MEMS 3D magnetometer (±4/ ±8/ ±12/ 16 gauss)
 • E3: LPS25HB*: MEMS pressure sensor, 260-1260 hPa absolute digital output barometer
 • E4: Knébl, Májek: HTS221: capacitive digital relative humidity and temperature


F. Xtrinsic Sensors board

Ľubovoľný senzor z tejto dosky využite vo svojej aplikácii.

XtrinsicBoard.jpg

 • Product page
 • Nájdite si k senzorom datasheet
 • Nájdite si schémy zapojenia dosky
 • Na základe predošlých vedomostí navrhnite spôsob pripojenia k riadiacej jednotke
 • Napíšte základný demonštračný program využívajúci vaše funkcie
 • Vymyslite a demonštrujte vhodnú aplikáciu
 • Dokumentáciu odovzdajte prostredníctvom tejto wiki stránky.

Zoznam senzorov:

 • F1: Straňák, Ondrejka: MPL3115A2: High-precision Pressure Sensor (20 – 110 kPa)
 • F2: Abrhan, Csiba: MAG3110: Digital 3-axis Magnetometer
 • MMA8491Q 3-axis Low-g Accelerometer
G. Szalai, Faix Proximitný snímač VCNL4000

Treba popísať ako senzor funguje, čo všetko sa ním dá merať, pripojiť ho k procesoru a vymyslieť ukážkovú aplikáciu.

SparkFun Vcnl4000.jpeg

Archív projektov z predošlých rokov


Úlohy 2012: