Operácie

MEMS cvičenie 2

Z SensorWiki

Verzia z 12:43, 23. február 2017, ktorú vytvoril Balogh (diskusia | príspevky) (1. Look-up table)
 • Návod na cvičenia:#define SerialSpeed 9600  //typical values are 9600 or 115200
#define SampFrequency 10  //sampling frequency in Hz (cycles per second)
#define positionSensor 5    //define your pin here
 
int mDelay;
int adcValue;
float outputValue;

void setup()
{
 Serial.begin(SerialSpeed);
 mDelay = 1000/SampFrequency; //calculate delay for proper sampling rate
}
 
void loop()
{
 adcValue = analogRead(positionSensor);
 /* =============================================== */
 outputValue = adcValue;  // replace this line with your code 
 /* =============================================== */
 Serial.print( outputValue ); //reads the analog port and prints value over serial
 Serial.print('\n');
 delay(mDelay); //delay in milliseconds

}
1. Look-up table

 #include <avr/pgmspace.h>

 const PROGMEM int table[] = {11,12,15,...};

Viac info tu: https://www.arduino.cc/en/Reference/PROGMEM


2. Po častiach lineárna náhrada

 if (adcValue > x1) && (adcValue <= x2)
  y = k2 & adcValue + q2;

 return(y)


3. Aproximácia funkcie


Odovzdať:

 • Chyby podľa EN 60 770
  • Nepresnosť
  • Meraná chyba
  • Nelinearita
  • Hysteréza
  • Neopakovateľnosť
 • Graf 1: prevodová charakteristika
 • Graf 2: chybové krivky (viď obr.)
 • Program pre mikroprocesor

Example2-1.png


Návrat na zoznam cvičení...