Operácie

MEMS cvičenie 1

Z SensorWiki

Verzia z 10:10, 15. február 2017, ktorú vytvoril Balogh (diskusia | príspevky)

Úvod: Bezpečnosť práce

Úvodný test

Prosím o vyplnenie nasledovného testu / dotazníka: MEMS Test 1 (ToDo: Google Forms)

Spracovanie výsledkov merania podľa STN EN 60 770Úlohy, ktoré treba odovzdať:

 • Chyby podľa EN 60 770
  • Nepresnosť
  • Meraná chyba
  • Nelinearita
  • Hysteréza
  • Neopakovateľnosť
 • Graf 1: prevodová charakteristika
 • Graf 2: chybové krivky (viď obr.)

Example1-1.png


Návrat na zoznam cvičení...