Operácie

MEMS Test 1

Z SensorWiki

Verzia z 15:59, 13. február 2017, ktorú vytvoril Balogh (diskusia | príspevky)

1. Napíšte v jazyku C program, ktorý vypíše všetky párne čísla z rozsahu 1 - 20.

2. Ktorým senzorom by ste sa chceli venovať a prečo

3. Čo vyjadruje konštanta T v prenose  F(s) = \frac{1}{sT +1} a vedeli by ste zakresliť aj prechodovú charakteristiky takéhoto systému?

4. Napíšte, v akom prostredí / programe / jazyku by ste vytvorili nasledovné rozhranie

HIMobrazovka.png


Návrat na stránku predmetu...