Operácie

Inteligentný infračervený skener: Rozdiel medzi revíziami

Z SensorWiki

(Stiahnutelné súbory)
(Overenie - Užívatelský návod)
Riadok 100: Riadok 100:
  
 
==Overenie - Užívatelský návod ==
 
==Overenie - Užívatelský návod ==
 +
* Rozbalenie ZIP projektu
 +
* Spustenie súboru '''projekt.ino'''
 +
* Zaznamenať dáta z konzole
 +
* Otvoriť '''script.m''' a aktualizovať maticu '''data''' na aktuálne namerané hodnoty
 +
* Po spustení '''script.m''' kód vygeneruje už spomenutý graf

Verzia zo dňa a času 12:33, 1. máj 2018

MISA Project Užík, Rosival, Šedivý

Zadanie

Zadaním projektu bolo zapojiť infračervený skener teploty.

Popri danom zariadení bolo nutné zapojiť Parallax mouse senzor, vďaka ktorému sme schopní určiť polohu meranej teploty.

Ďalej sme použili trojfarebnú LED, ktorá znázorňuje nameranú teplotu.

Posledné zariadenie sme pridali 7 segmentový display na výpis teploty.

Použité zariadenia

IR thermometer Sensor -MLX90614

Xsedivyj ir sensor.JPG

Info: Stránka výrobcu

Trojfarebna led

Xsedivyj led.JPG

Info: Stránka výrobcu

Mouse Sensor Kit (#28560)

Xsedivyj mouse sensor.JPG

Info: Stránka výrobcu

7 segmentový display

Xsedivyj display.jpg

info: Info Stránka

Arduino

Xsedivyj arduino.jpg

Analýza

Rozdelenie úloh

 • Naštudovanie problematiku zbernice I2C, reps. ekvivalent danej zbernice na Arduine
 • Naštudovanie Parallax - MLX90614 IR senzora.
 Zapojenie podľa obrázka
 Xsedivyj zapoj ir sensor.PNG
 • Naštudovanie BlinkM trojfarebnej LED Diódy
 Zapojenie podľa obrázka
 Xsedivyj zapoj led.JPG
 • Naštudovanie Mouse Sensor Kit Parallax #28560
 Zapojenie podľa obrázka
 Xsedivyj zapoj mouse.JPG
 • Naštudovanie 7 segment display
 Zapojenie podľa obrázka
 Xsedivyj zapoj display.JPG

Popis Riešenia

Zapojenie

 • Schema Zapojenia
 Xsedivyj schema zapojenia1.jpg
 Komponenty sme zapojili na základe obrázka schémy. 
 Led dióda a IR teplomer budeme ovládať pomocou I2C zbernice, LCD display je zapojený na digitálny pin 8 nášho Arduina a MouseSensor je zapojený 
 na digitálnych pinoch 5 a 6. 
 Pomocou danej schémy sme schopný ďalej pokračovať v programovaní zadania.
 • Fotografia Zapojenia
 Obrázok ukazuje reálne zapojenie nášho projektu
 Xsedivyj schema fotto1.jpg

Algoritmus a program

Jazyk a prostredie

Pri danej problematike sme využili jazyk C++ za pomoci Arduino IDE

Opis programu

Program nášho projektu sníma teploty meraného telesa, ku ktorým vypíše taktiež súradnice z Mouse senzora, čiže ak sa posúvame po rovnej ploche vieme zistiť zmenu teplôt na základe zmeny súradníc senzora

Ďalej program dáva najavo nameranú teplotu pomocou trojfarebnej LED diódy, kde pri zmene teploty sa mení taktiež farba diódy. Hraničný bod, pri ktorom sa mení farba z modrej na červenú je 28 stupňov.

Program taktiež vypisuje real-time teplotu na 7 segmentový display pripevnený k Arduinu

Ako posledný krok pripájame aj script v jazyku Matlab, pomocou ktorého je možné vykresliť grafy, kde môžeme vidieť zmenu súradníc a taktiež teploty v daných bodoch

Zdrojový kód

Stiahnutelné súbory

Keďže projekt obsahuje veľa rôznych knižníc, aby bolo možné pripojiť všetky zariadenia, pripájame celý projekt v ZIP formáte

Overenie - Užívatelský návod

 • Rozbalenie ZIP projektu
 • Spustenie súboru projekt.ino
 • Zaznamenať dáta z konzole
 • Otvoriť script.m a aktualizovať maticu data na aktuálne namerané hodnoty
 • Po spustení script.m kód vygeneruje už spomenutý graf