Operácie

Distribuované vnorené počítačové systémy: Rozdiel medzi revíziami

Z SensorWiki

(Nová stránka: Odkaz na AIS: * 38156_3I - [http://is.stuba.sk/katalog/syllabus.pl?predmet=230709 Distribuované vnorené počítačové systémy] Ročník: 2.Ing aplikovaná mechatronika S...)
 
(Hodnotenie predmetu)
 
(89 medziľahlých úprav od 2 ďalších používateľov nie je zobrazených)
Riadok 1: Riadok 1:
 
Odkaz na AIS:     
 
Odkaz na AIS:     
  
 +
*  38156_3I - [http://is.stuba.sk/katalog/syllabus.pl?predmet=230709 Distribuované vnorené počítačové systémy]
 +
 +
 +
Ročník: 2.Ing aplikovaná mechatronika <BR>
 +
Semester: zimný       <BR>
 +
Rozsah: 3-2 (z,s)                    <BR>
 +
Prednášateľ: Ing. Štefan Chamraz,PhD. <BR>
 +
 +
 +
== Záver semestra ==
 +
 +
Skúška bude v stredu 14. januára 2015 o 11:00 v miestnosti AB-150.
 +
 +
Podmienkou účasti na skúške je zápočet z cvičení (ak nie ste dohodnutí inak).
 +
 +
Podmienkou získania zápočtu je vyriešenie všetkých povinných zadaní (10b.)
 +
a aspoň polovica bodov za semestrálny projekt (20 zo 40b.)
 +
 +
Vypracované projekty majú byť zverejnené tu...
 +
* '''[[DVPS Projekty]]'''
  
*  38156_3I - [http://is.stuba.sk/katalog/syllabus.pl?predmet=230709 Distribuované vnorené počítačové systémy]
 
  
Ročník: 2.Ing aplikovaná mechatronika
+
== Hodnotenie predmetu ==
Semester: zimný
 
Rozsah: 2-2 (z,s)
 
Prednášateľ: Ing. Štefan Chamraz,PhD.
 
  
 +
My vás hodnotíme tak, ako vidíte v tejto tabuľke. Prosím, ohodnoťte aj vy našu prácu ->
 +
'''[https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGVoUDlKQXl1TzdBU3F4bTdHaUhlX0E6MA#gid=0 vyplňte dotazník]'''  -- pomôžete zvýšiť kvalitu tohoto predmetu.
  
 +
<html>
 +
<iframe width='700' height='340' frameborder='0' src='https://docs.google.com/spreadsheet/pub?key=0AhS3f3dCsrEvdFB1QU9CZWZGRVNRRnNTQV9zYjNMMFE&single=true&gid=1&range=A1%3AH16&output=html&widget=true'></iframe>
 +
</HTML>
  
 
== Prednášky ==
 
== Prednášky ==
 +
 +
V utorok od 10:00 v BC-35.
  
 
# Úvod - Štruktúra a základné vlastnosti MMP (AVR). Pamäťový podsystém a spôsoby adresovania.  Zabudované periférne obvody: univerzálne vstupy a výstupy.<BR>[http://ap.urpi.fei.stuba.sk/mmp/prednaska01.pdf Slajdy z prednášky]
 
# Úvod - Štruktúra a základné vlastnosti MMP (AVR). Pamäťový podsystém a spôsoby adresovania.  Zabudované periférne obvody: univerzálne vstupy a výstupy.<BR>[http://ap.urpi.fei.stuba.sk/mmp/prednaska01.pdf Slajdy z prednášky]
 
# LCD zobrazovač. Klávesnica. <BR>[http://ap.urpi.fei.stuba.sk/mmp/prednaska02.pdf Slajdy z prednášky]
 
# LCD zobrazovač. Klávesnica. <BR>[http://ap.urpi.fei.stuba.sk/mmp/prednaska02.pdf Slajdy z prednášky]
 
# Prerušenia. ''(Resetovacie obvody. Watchdog.)'' <BR>[http://ap.urpi.fei.stuba.sk/mmp/prednaska03.pdf Slajdy z prednášky]
 
# Prerušenia. ''(Resetovacie obvody. Watchdog.)'' <BR>[http://ap.urpi.fei.stuba.sk/mmp/prednaska03.pdf Slajdy z prednášky]
# Zabudované počítadlá (čítače) a časovače I.<BR>[http://ap.urpi.fei.stuba.sk/mmp/prednaska04.pdf Slajdy z prednášky]
+
# Zabudované počítadlá (čítače) a časovače I.<BR>[http://ap.urpi.fei.stuba.sk/mmp/prednaska04OBR.pdf Slajdy z prednášky] + [http://ap.urpi.fei.stuba.sk/mmp/prednaska04.pdf Text]
# Zabudované počítadlá (čítače) a časovače II - PWM, využitie ako D/A prevodník. <BR>[http://ap.urpi.fei.stuba.sk/mmp/prednaska05.pdf Slajdy z prednášky]
+
# Zabudované počítadlá (čítače) a časovače II - PWM, využitie ako D/A prevodník. <BR>[http://ap.urpi.fei.stuba.sk/mmp/prednaska05OBR.pdf Slajdy z prednášky] + [http://ap.urpi.fei.stuba.sk/mmp/prednaska05.pdf Text]
 
# Návrh parametrov PWM signálu a spracovanie PWM signálu.<BR>[http://ap.urpi.fei.stuba.sk/mmp/prednaska06.pdf Slajdy z prednášky], [http://ap.urpi.fei.stuba.sk/mmp/prednaska06a.pdf + Článok], [http://ap.urpi.fei.stuba.sk/mmp/SMT160.pdf + SMT160 datasheet]
 
# Návrh parametrov PWM signálu a spracovanie PWM signálu.<BR>[http://ap.urpi.fei.stuba.sk/mmp/prednaska06.pdf Slajdy z prednášky], [http://ap.urpi.fei.stuba.sk/mmp/prednaska06a.pdf + Článok], [http://ap.urpi.fei.stuba.sk/mmp/SMT160.pdf + SMT160 datasheet]
 
# Analógovo číslicový prevodník.<BR>[http://ap.urpi.fei.stuba.sk/mmp/prednaska07a.pdf Slajdy z prednášky I.], [http://ap.urpi.fei.stuba.sk/mmp/prednaska07b.pdf Slajdy z prednášky II.]
 
# Analógovo číslicový prevodník.<BR>[http://ap.urpi.fei.stuba.sk/mmp/prednaska07a.pdf Slajdy z prednášky I.], [http://ap.urpi.fei.stuba.sk/mmp/prednaska07b.pdf Slajdy z prednášky II.]
 
# Zabudované periférne obvody: sériové rozhranie - USART.<BR>[http://ap.urpi.fei.stuba.sk/mmp/prednaska08a.pdf Slajdy z prednášky], [http://ap.urpi.fei.stuba.sk/mmp/prednaska08b.pdf Doplňujúce materiály.]
 
# Zabudované periférne obvody: sériové rozhranie - USART.<BR>[http://ap.urpi.fei.stuba.sk/mmp/prednaska08a.pdf Slajdy z prednášky], [http://ap.urpi.fei.stuba.sk/mmp/prednaska08b.pdf Doplňujúce materiály.]
# Zabudované periférne obvody: I2C zbernica.<BR>[http://ap.urpi.fei.stuba.sk/mmp/prednaska09.pdf Slajdy z prednášky]
+
# Zabudované periférne obvody: I2C zbernica.<BR>[http://ap.urpi.fei.stuba.sk/mmp/prednaska09.pdf Text], [http://ap.urpi.fei.stuba.sk/mmp/prednaska09OBR.pdf Slajdy z prednášky]
# Obvody pripojiteľné na I2C.<BR>''Prezentácie autori nedodali.''
+
# Obvody pripojiteľné na I2C. <BR> [http://ap.urpi.fei.stuba.sk/mmp/prednaska10.pdf Slajdy z prednášky], [http://ap.urpi.fei.stuba.sk/mmp/prednaska10RTC.pdf RTC - hodiny reálneho času].
 
# Riadenie napätia na RC člene I.<BR>[http://ap.urpi.fei.stuba.sk/mmp/prednaska11.pdf Slajdy z prednášky], [http://ap.urpi.fei.stuba.sk/balogh/pdf/09APVFirstOrderSystem.pdf + Článok.]
 
# Riadenie napätia na RC člene I.<BR>[http://ap.urpi.fei.stuba.sk/mmp/prednaska11.pdf Slajdy z prednášky], [http://ap.urpi.fei.stuba.sk/balogh/pdf/09APVFirstOrderSystem.pdf + Článok.]
# Riadenie napätia na RC člene II.
+
# Riadenie napätia na RC člene II.<BR>[[PS regulátor|Softvér k prednáške]]
  
 
== Cvičenia ==
 
== Cvičenia ==
  
 +
* v stredu o 8:00 a 10:00 v miestnosti D-519
 +
 +
Cvičenia pozostávajú z dvoch častí. V prvej časti cvičiaci vysvetlí problém a predvedie funkčnú ukážku.
 +
V druhej časti budú študenti prezentovať vedomosti z prednášok a cvičení tak, že podľa pokynov cvičiaceho upravia ukážkový program.
 +
Na cvičeniach NEOPAKUJEME poznatky odprednášané na prednáškach!
  
cvičenia v piatok 10:00-11:.50 v miestnosti D-519
+
'''Vybavenie na cvičenia:'''
 +
* vývojová doska '''[[Acrob]]''' ([[Acrob technical description|Technical documentation]])
 +
* procesor '''[http://www.atmel.com/dyn/products/product_card.asp?PN=ATmega328P ATmega328]''' ([http://ap.urpi.fei.stuba.sk/mmp/ATmega328.pdf datasheet] - 22,3MB!, ''stiahnite si na svoj počítač'').
  
Cvičenia pozostávajú z dvoch častí. V prvej časti cvičiaci vysvetlí preberanú látku a predvedie funkčnú ukážku. V druhej časti budú študenti prezentovať vedomosti z prednášok a cvičení tak, že podľa pokynov cvičiaceho upravia ukážkový program.
 
  
  
 
# '''[[MMP Cvičenie 1|Cvičenie 1]]''' <BR>Tvorba programov pre MMP. Prekladače. Assembler. Hex súbor. Simulátor. Emulátor. AVR Studio. Pamäťové priestory.  
 
# '''[[MMP Cvičenie 1|Cvičenie 1]]''' <BR>Tvorba programov pre MMP. Prekladače. Assembler. Hex súbor. Simulátor. Emulátor. AVR Studio. Pamäťové priestory.  
 
# '''[[MMP Cvičenie 2|Cvičenie 2]]''' <BR> Tvorba programov vo vyššom programovacom jazyku. AVR-Gcc. Simulátor, debugger. AVR Studio. Časovanie, slučky.  
 
# '''[[MMP Cvičenie 2|Cvičenie 2]]''' <BR> Tvorba programov vo vyššom programovacom jazyku. AVR-Gcc. Simulátor, debugger. AVR Studio. Časovanie, slučky.  
# '''[[MMP Cvičenie 3|Cvičenie 3]]''' <BR> LCD displej. Zobrazovanie textu. Špeciálne funkcie. Užívateľské znaky, diakritika.  
+
# '''[[LCD displej|Cvičenie 3]]''' <BR> LCD displej. Zobrazovanie textu. Špeciálne funkcie. Užívateľské znaky, diakritika.  
 
# '''[[MMP Cvičenie 4|Cvičenie 4]]''' <BR> Čítače a počítadlá. Generovanie časových vzoriek.
 
# '''[[MMP Cvičenie 4|Cvičenie 4]]''' <BR> Čítače a počítadlá. Generovanie časových vzoriek.
 
# '''[[MMP Cvičenie 5|Cvičenie 5]]''' <BR> Spracovanie prerušenia. Dokončenie predošlých úloh.
 
# '''[[MMP Cvičenie 5|Cvičenie 5]]''' <BR> Spracovanie prerušenia. Dokončenie predošlých úloh.
# '''[[MMP Cvičenie 6|Cvičenie 6]]''' <BR> PWM. Použitie čítača T1 v režime PWM. Generovanie analógového signálu pomocou PWM.   
+
# '''[[Šírková impulzová modulácia (PWM)|Cvičenie 6]]''' <BR> PWM. Použitie čítača T1 v režime PWM. Generovanie analógového signálu pomocou PWM.   
# '''Cvičenie 7''' <BR> Exkurzia. Odchod v piatok 5. 11. o 8:00 spred budovy FEI STU
+
# '''[[Sériové komunikačné rozhranie|Cvičenie 7]]''' <BR> USART. Konfigurácia periférie. Nastavenie baudovej rýchlosti, parametrov prenosu, atď. Vizualizácia.  
# '''[[Meranie dĺžky impulzu|Cvičenie 8]]''' <BR> Meranie dĺžky periódy neznámeho signálu pomocou počítadla.
+
# '''[[A/D prevodník|Cvičenie 8]]''' <BR> A/D prevodník, referenčné napätia, vzorkovanie.
# '''[[Sériové komunikačné rozhranie|Cvičenie 9]]''' <BR> USART. Konfigurácia periférie. Nastavenie baudovej rýchlosti, parametrov prenosu, atď. Vizualizácia.  
+
# '''[[Meranie dĺžky impulzu|Cvičenie 9]]''' <BR> Meranie dĺžky periódy neznámeho signálu pomocou počítadla.
# '''[[MMP Cvičenie 8|Cvičenie 10]]''' <BR> A/D prevodník, referenčné napätia, vzorkovanie.
+
# '''[[Zbernica i2c|Cvičenie 10]]''' <BR> Distribuované systémy. Zbernica i2c.
# '''[[MMP Projekty|Cvičenie 11]]''' <BR> Práca na projektoch I.
+
# '''[[DVPS Projekty|Cvičenie 11]]''' <BR> Práca na projektoch I.
# '''[[MMP Projekty|Cvičenie 12]]''' <BR> Práca na projektoch II. Prezentácia výsledkov
+
# '''[[DVPS Projekty|Cvičenie 12]]''' <BR> Práca na projektoch II. Prezentácia výsledkov
# '''[[MMP Anketa|Anketa]]'''<BR> Pomôžte zvýšiť kvalitu tohoto predmetu.
+
# '''[https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGVoUDlKQXl1TzdBU3F4bTdHaUhlX0E6MA#gid=0 Anketa]'''<BR> Pomôžte zvýšiť kvalitu tohoto predmetu.
  
  
  
* '''[[MMP Projekty]]'''
+
* '''[[DVPS Projekty]]'''
  
 +
* NEW: Keď to nefunguje... [[Piny PD0 a PD1 vs. Bootloader]]
 
* NEW: Keď to nefunguje... [[Error: ISP Mode Error|ISP Mode error]]
 
* NEW: Keď to nefunguje... [[Error: ISP Mode Error|ISP Mode error]]
 
* Dodatok 1: [[AVR Pamäťové priestory]]
 
* Dodatok 1: [[AVR Pamäťové priestory]]
Riadok 67: Riadok 97:
 
Zápočet
 
Zápočet
 
* aktívna účasť na cvičeniach a vypracovanie  úloh z cvičení (10b)
 
* aktívna účasť na cvičeniach a vypracovanie  úloh z cvičení (10b)
* vypracovanie referátu na zadanú tému (25b)  
+
* vypracovanie referátu na zadanú tému (20b)  
* vypracovanie projektu - programu (25b)
+
* vypracovanie projektu - programu (20b)
  
Záverečná skúška (40b)
+
Záverečná skúška (50b)
  
 
== Učitelia ==
 
== Učitelia ==
  
* Ing. Štefan Chamraz,PhD.
+
* Ing. Štefan Chamraz,PhD. (stefan.chamraz @ stuba.sk)
* Ing. Richard Balogh
+
* Ing. Richard Balogh, PhD. (balogh @ elf.stuba.sk)
  
  
V Bratislave, IX.2010 Ing. Štefan Chamraz,PhD.
+
V Bratislave, IX. 2014 Ing. Štefan Chamraz,PhD.
  
 +
[[Test DVPS 1|(t)]]
  
[[Category:MMP]]
+
[[Category:DVPS]]

Aktuálna revízia z 13:32, 13. január 2015

Odkaz na AIS:


Ročník: 2.Ing aplikovaná mechatronika
Semester: zimný
Rozsah: 3-2 (z,s)
Prednášateľ: Ing. Štefan Chamraz,PhD.


Záver semestra

Skúška bude v stredu 14. januára 2015 o 11:00 v miestnosti AB-150.

Podmienkou účasti na skúške je zápočet z cvičení (ak nie ste dohodnutí inak).

Podmienkou získania zápočtu je vyriešenie všetkých povinných zadaní (10b.) a aspoň polovica bodov za semestrálny projekt (20 zo 40b.)

Vypracované projekty majú byť zverejnené tu...


Hodnotenie predmetu

My vás hodnotíme tak, ako vidíte v tejto tabuľke. Prosím, ohodnoťte aj vy našu prácu -> vyplňte dotazník -- pomôžete zvýšiť kvalitu tohoto predmetu.

Prednášky

V utorok od 10:00 v BC-35.

 1. Úvod - Štruktúra a základné vlastnosti MMP (AVR). Pamäťový podsystém a spôsoby adresovania. Zabudované periférne obvody: univerzálne vstupy a výstupy.
  Slajdy z prednášky
 2. LCD zobrazovač. Klávesnica.
  Slajdy z prednášky
 3. Prerušenia. (Resetovacie obvody. Watchdog.)
  Slajdy z prednášky
 4. Zabudované počítadlá (čítače) a časovače I.
  Slajdy z prednášky + Text
 5. Zabudované počítadlá (čítače) a časovače II - PWM, využitie ako D/A prevodník.
  Slajdy z prednášky + Text
 6. Návrh parametrov PWM signálu a spracovanie PWM signálu.
  Slajdy z prednášky, + Článok, + SMT160 datasheet
 7. Analógovo číslicový prevodník.
  Slajdy z prednášky I., Slajdy z prednášky II.
 8. Zabudované periférne obvody: sériové rozhranie - USART.
  Slajdy z prednášky, Doplňujúce materiály.
 9. Zabudované periférne obvody: I2C zbernica.
  Text, Slajdy z prednášky
 10. Obvody pripojiteľné na I2C.
  Slajdy z prednášky, RTC - hodiny reálneho času.
 11. Riadenie napätia na RC člene I.
  Slajdy z prednášky, + Článok.
 12. Riadenie napätia na RC člene II.
  Softvér k prednáške

Cvičenia

 • v stredu o 8:00 a 10:00 v miestnosti D-519

Cvičenia pozostávajú z dvoch častí. V prvej časti cvičiaci vysvetlí problém a predvedie funkčnú ukážku. V druhej časti budú študenti prezentovať vedomosti z prednášok a cvičení tak, že podľa pokynov cvičiaceho upravia ukážkový program. Na cvičeniach NEOPAKUJEME poznatky odprednášané na prednáškach!

Vybavenie na cvičenia:


 1. Cvičenie 1
  Tvorba programov pre MMP. Prekladače. Assembler. Hex súbor. Simulátor. Emulátor. AVR Studio. Pamäťové priestory.
 2. Cvičenie 2
  Tvorba programov vo vyššom programovacom jazyku. AVR-Gcc. Simulátor, debugger. AVR Studio. Časovanie, slučky.
 3. Cvičenie 3
  LCD displej. Zobrazovanie textu. Špeciálne funkcie. Užívateľské znaky, diakritika.
 4. Cvičenie 4
  Čítače a počítadlá. Generovanie časových vzoriek.
 5. Cvičenie 5
  Spracovanie prerušenia. Dokončenie predošlých úloh.
 6. Cvičenie 6
  PWM. Použitie čítača T1 v režime PWM. Generovanie analógového signálu pomocou PWM.
 7. Cvičenie 7
  USART. Konfigurácia periférie. Nastavenie baudovej rýchlosti, parametrov prenosu, atď. Vizualizácia.
 8. Cvičenie 8
  A/D prevodník, referenčné napätia, vzorkovanie.
 9. Cvičenie 9
  Meranie dĺžky periódy neznámeho signálu pomocou počítadla.
 10. Cvičenie 10
  Distribuované systémy. Zbernica i2c.
 11. Cvičenie 11
  Práca na projektoch I.
 12. Cvičenie 12
  Práca na projektoch II. Prezentácia výsledkov
 13. Anketa
  Pomôžte zvýšiť kvalitu tohoto predmetu.


Literatúra

Katalógové listy použitých obvodov (dostupné na internete). Okrem toho je literatúra vo forme odkazov pri každom cvičení

Podmienky absolvovania

Zápočet

 • aktívna účasť na cvičeniach a vypracovanie úloh z cvičení (10b)
 • vypracovanie referátu na zadanú tému (20b)
 • vypracovanie projektu - programu (20b)

Záverečná skúška (50b)

Učitelia

 • Ing. Štefan Chamraz,PhD. (stefan.chamraz @ stuba.sk)
 • Ing. Richard Balogh, PhD. (balogh @ elf.stuba.sk)


V Bratislave, IX. 2014 Ing. Štefan Chamraz,PhD.

(t)