Operácie

Digitálne technológie výroby: Rozdiel medzi revíziami

Z SensorWiki

Riadok 1: Riadok 1:
 
Stručná osnova predmetu:
 
Stručná osnova predmetu:
1. Základné princípy a nástroje a bezpečnosť práce v FabLab.
+
# Základné princípy a nástroje a bezpečnosť práce v FabLab.
2. CAD počítačom podporovaný návrh 2D, 2.5D, 3D.
+
# CAD počítačom podporovaný návrh 2D, 2.5D, 3D.
3. Počítačom riadené vyrezávanie.
+
# Počítačom riadené vyrezávanie.
4. Elektronická konštrukcia.
+
# 3D skenovanie a tlač.
5. 3D skenovanie a tlač.
+
# Počítačom riadené obrábanie (CNC).
6. Počítačom riadené obrábanie (CNC).
+
# Elektronická konštrukcia, mikrokontrolery.
 +
 
  
 
Inšpirované z MIT: [http://fab.cba.mit.edu/classes/4.140/ How to make (almost) ANYTHING]
 
Inšpirované z MIT: [http://fab.cba.mit.edu/classes/4.140/ How to make (almost) ANYTHING]

Verzia zo dňa a času 10:34, 24. január 2018

Stručná osnova predmetu:

  1. Základné princípy a nástroje a bezpečnosť práce v FabLab.
  2. CAD počítačom podporovaný návrh 2D, 2.5D, 3D.
  3. Počítačom riadené vyrezávanie.
  4. 3D skenovanie a tlač.
  5. Počítačom riadené obrábanie (CNC).
  6. Elektronická konštrukcia, mikrokontrolery.


Inšpirované z MIT: How to make (almost) ANYTHING

Ďalšie zdroje:

Knihy: