Operácie

Digitálne technológie výroby: Rozdiel medzi revíziami

Z SensorWiki

Riadok 6: Riadok 6:
 
# Počítačom riadené obrábanie (CNC).
 
# Počítačom riadené obrábanie (CNC).
 
# Elektronická konštrukcia, mikrokontrolery.
 
# Elektronická konštrukcia, mikrokontrolery.
 +
 +
 +
[[Projekty studentov]]
  
  

Verzia zo dňa a času 10:38, 24. január 2018

Stručná osnova predmetu:

  1. Základné princípy a nástroje a bezpečnosť práce v FabLab.
  2. CAD počítačom podporovaný návrh 2D, 2.5D, 3D.
  3. Počítačom riadené vyrezávanie.
  4. 3D skenovanie a tlač.
  5. Počítačom riadené obrábanie (CNC).
  6. Elektronická konštrukcia, mikrokontrolery.


Projekty studentov


Inšpirované z MIT: How to make (almost) ANYTHING

Ďalšie zdroje:

Knihy: