Operácie

Digitálne technológie výroby: Rozdiel medzi revíziami

Z SensorWiki

Riadok 14: Riadok 14:
 
* 7T: Vyrobte vlastný výrobok pomocou 3D tlačiarne.
 
* 7T: Vyrobte vlastný výrobok pomocou 3D tlačiarne.
 
* 9T: Vytvorte vlastný funkčný projekt s Arduinom.
 
* 9T: Vytvorte vlastný funkčný projekt s Arduinom.
* 5. - 6. 5. Maker Faire Vienna
+
* Moznost prezentovat svoje projekty 5. - 6. 5.2018 na  [https://makerfairevienna.com/ Maker Faire Vienna]
 
* 12T: Prezentácia projektu, zahŕňajúca dokumentáciu a hotový výrobok.
 
* 12T: Prezentácia projektu, zahŕňajúca dokumentáciu a hotový výrobok.
  

Verzia zo dňa a času 19:44, 1. február 2018

Infolist predmetu v AISe

Stručná osnova predmetu:

 1. Základné princípy a nástroje a bezpečnosť práce v FabLab.
 2. CAD počítačom podporovaný návrh 2D, 2.5D, 3D.
 3. Počítačom riadené vyrezávanie.
 4. 3D skenovanie a tlač.
 5. Počítačom riadené obrábanie (CNC).
 6. Elektronická konštrukcia, mikrokontrolery.

Úlohy:

 • 3T: Vyrobte vlastnú nálepku alebo tričko, design podľa vlastného návrhu.
 • 5T: Vyrobte vlastný výrobok pomocou laserového vyrezávača.
 • 7T: Vyrobte vlastný výrobok pomocou 3D tlačiarne.
 • 9T: Vytvorte vlastný funkčný projekt s Arduinom.
 • Moznost prezentovat svoje projekty 5. - 6. 5.2018 na Maker Faire Vienna
 • 12T: Prezentácia projektu, zahŕňajúca dokumentáciu a hotový výrobok.

Voliteľnosť:

 • Elektronické projekty
 • Meranie
 • github?
 • Exkurzia MicroStep?

Projekty študentov


Inšpirované z MIT: How to make (almost) ANYTHING

Ďalšie zdroje:

Knihy:


Návody FABLAB https://www.fablab.sk/sk/postupy/


Zoznam 2D a 3D (free)CAD softvéru: