Operácie

Digitálne technológie výroby: Rozdiel medzi revíziami

Z SensorWiki

Riadok 1: Riadok 1:
How to make (almost) ANYTHING
+
Stručná osnova predmetu:
 
+
1. Základné princípy a nástroje a bezpečnosť práce v FabLab.
http://fab.cba.mit.edu/classes/4.140/
+
2. CAD počítačom podporovaný návrh 2D, 2.5D, 3D.
 
+
3. Počítačom riadené vyrezávanie.
sTANFORD cs235:
+
4. Elektronická konštrukcia.
 
+
5. 3D skenovanie a tlač.
https://www.youtube.com/user/StanfordCS235/videos
+
6. Počítačom riadené obrábanie (CNC).
 
 
https://tltl.stanford.edu/project/fablearn-labs
 
 
 
Predmet na FMFI UK: http://dai.fmph.uniba.sk/courses/dtv/index.php/DTV
 
 
 
  
 +
Inšpirované z MIT: [http://fab.cba.mit.edu/classes/4.140/ How to make (almost) ANYTHING]
  
 +
Ďalšie zdroje:
 +
* [https://www.youtube.com/user/StanfordCS235/videos Stanford cs235 videa:]
 +
* [https://tltl.stanford.edu/project/fablearn-labs fablearn-labs ]
 +
*[http://dai.fmph.uniba.sk/courses/dtv/index.php/DTV Predmet na FMFI UK]
  
 
Knihy:
 
Knihy:

Verzia zo dňa a času 11:05, 24. január 2018

Stručná osnova predmetu: 1. Základné princípy a nástroje a bezpečnosť práce v FabLab. 2. CAD počítačom podporovaný návrh 2D, 2.5D, 3D. 3. Počítačom riadené vyrezávanie. 4. Elektronická konštrukcia. 5. 3D skenovanie a tlač. 6. Počítačom riadené obrábanie (CNC).

Inšpirované z MIT: How to make (almost) ANYTHING

Ďalšie zdroje:

Knihy: