Operácie

DTV zadanie 3D tlač: Rozdiel medzi revíziami

Z SensorWiki

(Vytvorená stránka „ == Držiak na kameru == Ak si neviete vymyslieť vlastný jednoduchý 3D objekt, ktorý by ste vedeli namodelovať, použite toto spoločné zadanie. Treba vymodelo…“)
(Žiaden rozdiel)

Verzia zo dňa a času 19:27, 26. marec 2020


Držiak na kameru

Ak si neviete vymyslieť vlastný jednoduchý 3D objekt, ktorý by ste vedeli namodelovať, použite toto spoločné zadanie. Treba vymodelovať držiak na kameru k mikropočítaču Raspberry Pi. Fotografia kamery je na obrázku nižšie. Je to v podstate malý plošný spoj s CMOS snímačom a jednoduchým plastovým objektívom. Prepojenie s počítačom je plochým káblikom. Takáto kamerka sa zle pripevňuje, najmä ak potrebujeme nastaviť správnu výšku a sklon. Preto navrhnime malý držiak, nemusí ani využiť všetky 4 otvory na plošnom spoji, pretože samotná kamerka je veľmi ľahučká. Celý držiačik sa bude pohybovať zvislo po kovovej tyčke priemeru 4 mm (napr. zo stavebnice Merkur) a skrutkou jej polohu zafixujeme v požadovanej výške.

RPiCameraHolderDrawing.png

Podklady

  1. Náčrtok, ako by mal výrobok vyzerať
  2. Datasheet ku kamere, odtiaľ by ste mali získať všetky potrebné rozmery.
  3. Príklad takého držiaku, ktorý sa skladá z dvoch dielov je tu


Tutorialy na OpenSCAD


Výsledný návrh treba nahrať do classroomu na ohodnotenie.