Operácie

AVR Example3.c: Rozdiel medzi revíziami

Z SensorWiki

 
(Jedna medziľahlá úprava od rovnakého používateľa nie je zobrazená.)
Riadok 61: Riadok 61:
 
   }
 
   }
 
}
 
}
 +
</source>
 +
 +
[[Súbor:logo_Ardiuino.png]] Upravená verzia pre prostredie Arduino
 +
 +
<source lang="C">
 +
/* ************************************************************************** */
 +
/*                                                                            */
 +
/*  Monoliticke mikropocitace - Priklad 1.3A                                  */
 +
/*                                                                            */
 +
/*  Program zasvieti/zhasne zltu LED na PORTB.5 s periodou ?? [s]            */
 +
/*                                                                            */
 +
/*  Autor: Richard Balogh <balogh@elf.stuba.sk>                              */
 +
/*  Historia:                                                                */
 +
/*            3. 3. 2006 prva pokusna verzia                                  */
 +
/*          12.10. 2012 upravene pre Acrob / Arduino (portD / portB)        */
 +
/*          14.10. 2013 upravene pre Arduino IDE jazyk                      */
 +
/*  Verzia:                                                                  */
 +
/*            Pre studentov, chybajuce hodnoty                                */
 +
/*  Prenositelnost:                                                          */
 +
/*                                                                            */
 +
/* ************************************************************************** */
 +
 +
#define LEDon  PORTB &= ~(_BV(5)) // cbi(PORTB,PB5); ale cbi je nepodporovane
 +
#define LEDoff (PORTB |= _BV(5))  // sbi(PORTB,PB5); ale sbi je nepodporovane
 +
 +
#define F_CPU 16000000
 +
 +
void delay_ms(unsigned int ms);
 +
 +
 +
  void setup() {
 +
 +
    DDRB = 0b????????;            // bin: ???? ????  1 = out, 0 = in
 +
    PORTB = 0b????????;            // bin: ???? ????  1 = LED zhasni, 1 = pull-up ON
 +
 +
}
 +
 +
void loop() {
 +
 +
        LEDoff;            // bin  PORTB + 0010 0000 = nastav PB5, LED OFF
 +
        delay_ms(500);      // cakaj 500 ms (0,5 s)
 +
        LEDon;              // bin: PORTD & 1101 1111 = vynuluj PB5, LED ON
 +
        delay_ms(500);      // cakaj 500 ms (0,5 s)
 +
       
 +
 
 +
}
 +
 +
void delay_ms(unsigned int ms)
 +
{
 +
  unsigned int index;
 +
 +
  while (ms)
 +
  {
 +
  index = F_CPU / ????;    // vypocitajte, kolko treba, aby sme dostali 1ms!!
 +
       
 +
  while (index)
 +
  {
 +
    asm volatile ("nop");
 +
    index--;
 +
  }
 +
 +
  ms--;
 +
  }
 +
}
 +
 
</source>
 
</source>
  
 
[[Category:AVR]][[Category:MMP]][[Category:CAD_RS]]
 
[[Category:AVR]][[Category:MMP]][[Category:CAD_RS]]

Aktuálna revízia z 22:24, 14. október 2013

/* ************************************************************************** */
/*                                      */
/* Monoliticke mikropocitace - Priklad 1.3                  */
/*                                      */
/* Program zasvieti/zhasne zltu LED na PORTB.5 s periodou ?? [s]       */
/*                                      */
/* Autor: Richard Balogh <balogh@elf.stuba.sk>                */
/* Historia:                                 */
/*      3. 3. 2006 prva pokusna verzia                 */
/*      12.10. 2012 upravene pre Acrob / Arduino (portD / portB)     */
/* Verzia:                                  */
/*      Pre studentov, chybajuce hodnoty                */
/* Prenositelnost:                              */
/*                                      */
/* ************************************************************************** */

#include <avr/io.h>    

#define LEDon PORTB &= ~(_BV(5)) // cbi(PORTB,PB5); ale cbi je nepodporovane 
#define LEDoff (PORTB |= _BV(5)) // sbi(PORTB,PB5); ale sbi je nepodporovane

#define F_CPU 16000000

void delay_ms(unsigned int ms);

int main (void)
{
           
   DDRB = 0x??;      // bin: ???? ???? 1 = out, 0 = in
  PORTB = 0x??;      // bin: ???? ???? 1 = LED zhasni, 1 = pull-up ON

  do{
  
     LEDoff;       // bin PORTB + 0010 0000 = nastav PB5, LED OFF
     delay_ms(500);   // cakaj 500 ms (0,5 s)
     LEDon;       // bin: PORTD & 1101 1111 = vynuluj PB5, LED ON
     delay_ms(500);   // cakaj 500 ms (0,5 s)
     
  } while(1);       // toto rob stale dokola

  return (0);       // formalita, nikdy sem neprideme
}


void delay_ms(unsigned int ms)
{
 unsigned int index;

 while (ms)
 {
  index = F_CPU / ????;  // vypocitajte, kolko treba, aby sme dostali 1ms!!
    
  while (index)
  {
  asm volatile ("nop");
  index--;
  }

  ms--;
 }
}

Logo Ardiuino.png Upravená verzia pre prostredie Arduino

/* ************************************************************************** */
/*                                      */
/* Monoliticke mikropocitace - Priklad 1.3A                 */
/*                                      */
/* Program zasvieti/zhasne zltu LED na PORTB.5 s periodou ?? [s]       */
/*                                      */
/* Autor: Richard Balogh <balogh@elf.stuba.sk>                */
/* Historia:                                 */
/*      3. 3. 2006 prva pokusna verzia                 */
/*      12.10. 2012 upravene pre Acrob / Arduino (portD / portB)     */
/*      14.10. 2013 upravene pre Arduino IDE jazyk            */
/* Verzia:                                  */
/*      Pre studentov, chybajuce hodnoty                */
/* Prenositelnost:                              */
/*                                      */
/* ************************************************************************** */

#define LEDon PORTB &= ~(_BV(5)) // cbi(PORTB,PB5); ale cbi je nepodporovane 
#define LEDoff (PORTB |= _BV(5)) // sbi(PORTB,PB5); ale sbi je nepodporovane

#define F_CPU 16000000

void delay_ms(unsigned int ms);


 void setup() {

   DDRB = 0b????????;      // bin: ???? ???? 1 = out, 0 = in
  PORTB = 0b????????;      // bin: ???? ???? 1 = LED zhasni, 1 = pull-up ON

}

void loop() {

     LEDoff;       // bin PORTB + 0010 0000 = nastav PB5, LED OFF
     delay_ms(500);   // cakaj 500 ms (0,5 s)
     LEDon;       // bin: PORTD & 1101 1111 = vynuluj PB5, LED ON
     delay_ms(500);   // cakaj 500 ms (0,5 s)
     
 
}

void delay_ms(unsigned int ms)
{
 unsigned int index;

 while (ms)
 {
  index = F_CPU / ????;  // vypocitajte, kolko treba, aby sme dostali 1ms!!
    
  while (index)
  {
  asm volatile ("nop");
  index--;
  }

  ms--;
 }
}