Zbernica i2c: nástroje II.

Z SensorWiki
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Niekoľko užitočných programov k zbernici i2c. Nech poslúžia na štúdium a tvorbu vlastných pokusov.

Príklady sú doplnkom cvičenia s obvodom AT24C02 - pamäť EEPROM.


Základný zápis a čítanie podľa návodu

#include <Wire.h>
#define deviceAddress B01010000
void setup() 
{
 
 Serial.begin(9600);
  Wire.begin();
 
/* Zapiseme do EEPROM niekolko znakov */
 
 for (int i = 0; i < 10; i++) 
 {
  eeprom_i2c_write(deviceAddress, i, 'A'+i);
  delay(100);  /* lebo zapis chvilu trva a nekontrolujeme ACK */
 }
 
 Serial.println("Writen to memory!");
}
 
void loop() 
{
 byte myData;
 for (int memAddress = 0; memAddress < 20; memAddress++) 
 {
  myData = eeprom_i2c_read(deviceAddress, memAddress);
 
  Serial.print(memAddress);
  Serial.print(" - ");
  Serial.print((char)myData);
  Serial.print("\n");
  delay(100);
 }
  delay(2000);
 
}
 
 
void eeprom_i2c_write(byte address, byte from_addr, byte data) {
 Wire.beginTransmission(address);
 Wire.write(from_addr);
 Wire.write(data);
 Wire.endTransmission();
}
 
byte eeprom_i2c_read(int address, int from_addr) {
 
 byte result=0xFF;  // ak nic neprijmeme, tak vrati FF
 Wire.beginTransmission(address);
 Wire.write(from_addr);
 Wire.endTransmission();
 
 Wire.requestFrom(address, 1);
 if(Wire.available())
  result = Wire.read();
 Wire.endTransmission();
 
 return result;
}


Výpis celého obsahu pamäte

#include <Wire.h>
#define M24C02 (0xA0>>1)
void setup()
{
 Wire.begin();    // join i2c bus (address optional for master)
 Serial.begin(9600); // start serial for output
 Serial.println("Vypis pamate M24C02:");
 Serial.println("--------------------");
 
 Wire.beginTransmission(M24C02);   // part address is 0xA0 
 Wire.write(0x00); //
 Wire.endTransmission();
 
 delay(1);
 
 for (int i=0;i<=7; i++)
 {
  Serial.print(i,HEX);
  Serial.print(": ");
 
  // tuto moze byt max. 32, aj ked dam viac, nevrati viac nez 32
  // adresa 0xA0 je pre Arduino len 50 (lebo 7 bitov?)
  Wire.requestFrom(M24C02, 255);  // request 6 bytes from slave device #2
  while(Wire.available())  // slave may send less than requested
  { 
  char c = Wire.read(); // receive a byte as character
  Serial.print(c);     // print the character
  }
  Serial.println(" --------------");
}
 
}
 
void loop()
{
 
}

Preskenovanie zbernice a nájdenie obvodov

#include <Wire.h>
 
 
void setup()
{
 Wire.begin();
 
 Serial.begin(9600);
 Serial.println("\nI2C Scanner");
}
 
 
void loop()
{
 byte error, address;
 int nDevices;
 
 Serial.println("Scanning...");
 
 nDevices = 0;
 for(address = 1; address < 127; address++ ) 
 {
  // The i2c_scanner uses the return value of
  // the Write.endTransmisstion to see if
  // a device did acknowledge to the address.
  Wire.beginTransmission(address);
  error = Wire.endTransmission();
 
  if (error == 0)
  {
   Serial.print("I2C device found at address 0x");
   if (address<16) 
    Serial.print("0");
   Serial.print(address,HEX);
   Serial.println("  !");
 
   nDevices++;
  }
  else if (error==4) 
  {
   Serial.print("Unknow error at address 0x");
   if (address<16) 
    Serial.print("0");
   Serial.println(address,HEX);
  }  
 }
 if (nDevices == 0)
  Serial.println("No I2C devices found\n");
 else
  Serial.println("done\n");
 
 delay(5000);      // wait 5 seconds for next scan
}