Operácie

RFID reader

Z SensorWiki

Čítačka RFID kariet

RFIDreader.jpgAby sme sa vyhli zápasu o jediný sériový kanál procesora, pripojíme čítačku na iný pin a využijeme knižnicu SoftwareSerial cez rxPin=8

Popis zapojenia (nie je v konflikte ani s LCDAppMod):

  Arduino +5V to RFID Vcc 
  Arduino D9 to RFID /ENABLE
  Arduino D8 to RFID SOUT
  Arduino GND to RFID GND


Example code (modified source from Arduino Playground):

#include <SoftwareSerial.h>
// Hardware connections
#define ENABLE 11
#define SOUT rxpin
#define rxPin 8
#define txPin 9
// RFID reader SOUT pin connected to Serial RX pin at 2400bps to pin8

int val = 0; 
char code[10]; 
int bytesread = 0; 

void setup()
{ 
 Serial.begin(9600); // Hardware serial for Monitor 2400bps
 pinMode(ENABLE,OUTPUT);    // Set digital pin 2 as OUTPUT to connect it to the RFID /ENABLE pin 
 digitalWrite(ENABLE, LOW);  // Activate the RFID reader 
}

void loop()
{ 
 SoftwareSerial RFID = SoftwareSerial(rxPin,txPin); 
 RFID.begin(2400);

 if((val = RFID.read()) == 10)
 {  // check for header 
  bytesread = 0; 
  while(bytesread<10)
  { // read 10 digit code 
   val = RFID.read(); 
   if((val == 10)||(val == 13))
   { // if header or stop bytes before the 10 digit reading 
    break;            // stop reading 
   } 
   code[bytesread] = val;     // add the digit      
   bytesread++;          // ready to read next digit 
  } 

  if(bytesread == 10)
  { // if 10 digit read is complete 
   Serial.print("TAG code is: ");  // possibly a good TAG 
   Serial.println(code);      // print the TAG code 
  }
  bytesread = 0; 
  delay(500);            // wait for a second
 } 
}

RFIDscreenshot.png