Operácie

NAVEZ cvičenie 4

Z SensorWiki

Vytvorte redukciu medzi DIL-8 a SOIC-8 puzdrom. Napríklad takúto:

RedukciaDIL-SOIC.jpg

Pri návrhu si vytvorte vlastnú knižnicu súčiastok a vlastné puzdro pre oba integrované obvody. Budete potrebovať:

Pomôcka:

Bonus: vytvorte aj mechanický otvor na upevnenie (dieru na M3)

DIP-8 dimensions.png


Hodnotenie:

Odovzdať treba:

  • Navrhnutý plošný spoj (vytlačená, A4, vyplnená rohová pečiatka, všetky súčiastky označené)


Deadline: 12. 3. 2018


Návrat na zoznam cvičení...