Operácie

NAVEZ cvičenie 1

Z SensorWiki

Cvičenie č. 1: KiCad EEschema

Schema01.png

Úlohy:

  1. Analýza obvodu s LED (výpočet parametrov, hodnoty)
  2. Schéma zapojenia
  3. Tvorba vlastnej súčiastky
  4. Zoznam súčiastok (Ref, Typ, Hodnota, Reálna súčiastka: puzdro, obj. č., kód, cena, datasheet)
  5. Netlist

Hodnotenie:

Odovzdať treba:

  • Schému zapojenia (vytlačená, A4, vyplnená rohová pečiatka, všetky súčiastky označené)
  • Zoznam súčiastok (vytlačená tabuľka, každá súčiastka s označením, typom, obj. číslo a cena)

Deadline: 19. 2. 2019

Súčiastky

Schema01-bom.png

Vzorový zoznam súčiastok.

Podporné materiály:

Návrat na zoznam cvičení...