Operácie

Micro:bit workshop

Z SensorWiki

Workshop micro:bit pre učiteľov 22. 3. 2018


Obsah

 1. Čo je to physical computing? Interaktivita v umení, priemysle, vzdelávaní. Počítač ako súčiastka.
 2. Zoznámte sa s BBC micro:bit - Tour de Board.
  1. Displej a tlačidlá
  2. Napájanie a konektory
  3. Senzory
  4. Komunikačné možnosti
 3. Začíname. Prvý program.
 4. Možnosti programovania: Microsoft Blocks, Javascript, Python, C++
 5. Vstupy a výstupy
  1. Displej, LED diódy
  2. Tlačidlá, jednoduché senzory
  3. Externé zariadenia
 6. Senzory
  1. Snímač tlaku
  2. Snímač zrýchlenia
  3. Kompas
  4. Snímač teploty
  5. Snímač osvetlenia
 7. Komunikácia
  1. Sériová linka a USB
  2. Rádio
  3. Bluetooth
 8. Vlastný projekt


Hardware

Zoznam linkov


Projekty:

Workshop

 1. Úvodné úlohy
 2. Pokročilé úlohy
  1. Naprogramujte animáciu na reálnej micro:bit doštičke
  2. Naprogramujte hru kameň, papier, nožnice
  3. Naprogramujte aspoň dve rozličné logické funkcie premenných A a B
  4. Naprogramujte tester reakčnej doby (náhodne sa rozsvieti A alebo B a hráč musí stlačiť korešpondujúce tlačidlo, pričom sa zmeria čas od zobrazenia po stlačenie)
 3. Senzory na mikropočítači micro:bit
 4. Komunikácia a micro:bit
 5. Stavové diagramy s micro:bit
 6. Bežiaci text s micro:bit

Zbierka odkazov


Hlavná stránka:


Set of links:Deep into details:Python

Naprogramujte program pre

# Add your Python code here. E.g.
from microbit import *


while True:
  display.scroll('Hello, World!')
  display.show(Image.HEART)
  sleep(2000)