Operácie

MEMS cvičenie 4

Z SensorWiki

Rozpoznávanie farieb http://blog.xkcd.com/2010/05/03/color-survey-results/

ColorNamesBoysVsGirls.png

Úloha 1:

pripojte senzor QTI k mikroprocesoru, zobrazte aktuálnu hodnotu výstupného signálu a pokúste sa pomocou senzora rozpoznať základné farby


Úloha 2:

zoznámte sa so senzorom farby ColorPAL (fotodióda TAOS TSL12T), pripojte ho k mikropočítaču a rozpoznajte základné farby

Porovnajte dosiahnuté výsledky s kvalitnejším senzorom TCS230

Použite softvér uvedený v príkladoch:


Odovzdať:

  • Nameranú závislosť od vzdialenosti
  • Nameranú závislosť farby pri konštantnej vzdialenosti
  • Ten kúsok programu, ktorý realizoval rozpoznanie farby


Doplnkové informácie

i2cNávrat na zoznam cvičení...