Operácie

MEMS cvičenie 2

Z SensorWiki

Potenciometrické snímače

 1. Poskladajte si odporový senzor polohy so stupnicou.
 2. Zmerajte prevodovú charakteristiku odporového senzora polohy pomocou ohmmetra.
 3. Senzor pripojte k A/D prevodníku mikropočítača a pomocou programu nižšie zmerajte

prevodovú charakteristiku celého meracieho člena.

 1. Prevodovú charakteristiku zlinearizujte a doložte úspešnosť porovnaním metrologických parametrov.


Schéma zapojenia


#define positionSensor 5    // define your pin here

int adcValue;
float outputValue;

void setup()
{
 Serial.begin(9600);      // typical values are 9600 or 115200
}
 
void loop()
{
 adcValue = analogRead(positionSensor); // read ADC value

 /* ======= replace this section with your code ===== */

 outputValue = adcValue;    

 /* ================================================== */

 Serial.println( outputValue ); // prints value over serial

 delay(100);           // delay in milliseconds

}

Linearizácia prevodovej charakteristiky

1. Look-up table

 #include <avr/pgmspace.h>

 const PROGMEM int table[] = {11,12,15,...};
 
 return( table[adcValue] );

Viac info tu: https://www.arduino.cc/en/Reference/PROGMEM

2. Po častiach lineárna náhrada

 /* segment 1 */
 if (adcValue > x0) && (adcValue <= x1)
  y = k1 * adcValue + q1;

 /* segment 2 */
if (adcValue > x1) && (adcValue <= x2)
  y = k2 * adcValue + q2;

 return(y)

Dá sa použiť aj funkcia map v Arduine - https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/math/map/

3. Aproximácia funkcie

  y = a2 * adcValue^2 + a1 * adcValue + a0;
  return(y);


Úlohy

Úlohy, ktoré treba odovzdať:

 • Graf 1: prevodové charakteristiky
 • Chyby podľa EN 60 770
  • Nepresnosť
  • Meraná chyba
  • Nelinearita
  • Hysteréza
  • Neopakovateľnosť
 • Graf 2: chybové krivky (viď obr.)
 • Program pre mikroprocesor na linearizáciu

Example2-1.png

Hodnotenie: 3 body

Deadline: 27. 2. 2018


Návrat na zoznam cvičení...