AP Home    |  URPI  |  FEI  |  STU  |  Kontakt  |  English     Vitajte!
ZPOC 1. roč. BC ELSA 3. roč. Bc AMT
Základy počítačov Ďalej... Elektronické systémy automobilov Ďalej...
NAVEZ  3. roč. BC MISA  1. roč. ING
Návrh elektronických zariadení Ďalej... MEMS Inteligentné senzory a aktuátory Ďalej...
Aj Ty v It   2018 DVT   2018
Workshopy Aj Ty v IT Ďalej... Digitálne výrobné technológie Ďalej...
SS CIM 1. roč. ING ROB WiKi (private)
Senzorové systémy CIM Ďalej... Tvorba dokumentácie Viac...
     
PKS 3. roč. BC MMP 2010
Priemyselné komunikačné systémy Ďalej... Monolitické mikropočítače Ďalej...
DVPS 1. roč. ING APM Výskum
Distribuované vnorené počítačové systémy Ďalej... Projekty, publikácie,... Viac...
Robotika (robotnačka) Ľudia
3. roč. Bc. Cvičenia Oddelenie automobilovej elektroniky, mikropočítačov a PLC systémov Viac...
Tento server bol v rokoch 2015-17 prevádzkovaný a informačným obsahom plnený z prostriedkov projektu KEGA 011STU-4/2015 s názvom
Elektronické pedagogicko-experimentálne laboratóriá mechatroniky
Icon google car by Sherrinford from the Noun Project
(c) 2017, UAMT FEI STU Homepage   Power status (UPS)   Network Printer   Manual   Contact Us   O serveri