AP Home    |  URPI  |  FEI  |  STU  |  Kontakt  |  English     Vitajte!
ZPOC 1. roč. BC CAD RS 3. roč. Bc AUT
Základy počítačov Ďalej... CAD Riadiacich systémov Ďalej...
NAVEZ  3. roč. BC MEMS ISA  1. roč. ING
Návrh elektronických zariadení Ďalej... MEMS Inteligentné senzory a aktuátory Ďalej...
PKS 3. roč. BC ELSA
Priemyselné komunikačné systémy Ďalej... Elektronické systémy automobilov Ďalej...
SS CIM 1. roč. ING ROB WiKi (private)
Senzorové systémy CIM Ďalej... Tvorba dokumentácie Viac...
     
Aj Ty v It   2017 MMP 2010
Workshopy Aj Ty v IT Ďalej... Monolitické mikropočítače Ďalej...
DVPS 1. roč. ING APM Výskum
Distribuované vnorené počítačové systémy Ďalej... Projekty, publikácie,... Viac...
Robotika (robotnačka) Ľudia
3. roč. Bc. Cvičenia Oddelenie automobilovej elektroniky, mikropočítačov a PLC systémov Viac...
Tento server bol v rokoch 2015-17 prevádzkovaný a informačným obsahom plnený z prostriedkov projektu KEGA 011STU-4/2015 s názvom
Elektronické pedagogicko-experimentálne laboratóriá mechatroniky
Icon google car by Sherrinford from the Noun Project
(c) 2017, UAMT FEI STU Homepage   Power status (UPS)   Network Printer   Manual   Contact Us   O serveri